Súkromná materská škola Gašparko na Kolibe

PR článok | 30. Jul 2010

Rozhovor s riaditeľkou súkromnej materskej školy Gašparko Ing. Idou Kozlovou o novootvorenej prevádzke materskej školy Gašparko v lukratívnej časti bratislavskej Koliby.

V poslednom čase sa v Bratislave, ale aj v ďalším slovenských mestách značne rozšírila ponuka súkromných predškolských zariadení. Nečudo, veď čoraz viac rodičov si uvedomuje dôležitosť kvality predškolskej výchovy dieťaťa od najútlejšieho veku. Pred rokom sme Vám v našom časopise predstavili ambiciózny projekt prvej súkromnej materskej školy so zameraním na hudobnú výchovu a angličtinu v bratislavskej Trnávke na Gašparíkovej ulici. Ako sa darí našim malým „muzikantom“ a čo nové chystá pani riaditeľka súkromnej materskej školy Gašparko Ing. Ida Kozlová, sme sa jej opýtali na našej návšteve v novootvorenej prevádzke materskej školy Gašparko v lukratívnej časti bratislavskej Koliby na Jeséniovej ulici č. 50.

Prednedávnom ste otvorili už druhú prevádzku Vašej materskej školy Gašparko na Jeséniovej ulici na Kolibe. Čo Vás k tomu viedlo?

Viedli nás k tomu predovšetkým dosiahnuté úspechy na poli predškolskej výchovy v našom prvom zariadení na Gašparíkovej ulici č. 7 na Trnávke, kde sme pred dvoma rokmi rozbehli pilotný projekt materskej školy so zameraním na hudbu a anglický jazyk. Záujem o naše služby prejavili aj rodičia z iných lokalít nášho mesta, ktorí neraz aj napriek ranným špičkám vozili k nám deti aj z úplne opačného konca Bratislavy. V snahe vyhovieť rodičom týchto detí sme otvorili druhú prevádzku našej školky v lukratívnej časti bratislavskej Koliby, ktorá je ľahko a rýchlo dostupná či už z centra mesta alebo cez Kramáre aj z okrajových častí mesta. Výhodná poloha škôlky v blízkosti lesa dáva navyše šancu našim deťom dýchať v rámci Bratislavy zdravší vzduch nad hranicou smogu. Blízkosť lesa je pre nás veľmi dôležitá a plne ju využívame na zdravý pohyb detí v prírode, ktorý je pre nich tou najprirodzenejšou enviromentálnou výchovou.

Pri vstupe do novotou dýchajúcej budovy návštevníka zaujme objemný priestor, ktorý dýcha svetlom, vzdušnosťou a čistotou. Je zjavné, že majitelia škôlky na jej vybavení nešetrili a všetko zariadili tak, aby sa tu jej malí obyvatelia cítili čo najlepšie. V luxusnom rodinnom dome sa dokonca nachádza aj bazén. Aké kritériá Vás viedli k výberu tejto nehnuteľnosti?

Okrem spomínanej výhodnej polohy to bola predovšetkým požiadavka na kvalitu priestoru, ktorý spĺňa všetky kritériá bezpečnosti a hygieny a v neposlednom rade aj kritériá našej odbornej pedagogickej práce. Deti potrebujú priestor a svetlo a toho je v tomto dome neúrekom. Každá miestnosť v našej škôlke má svoj účel, je viazaná na konkrétnu činnosť – dieťa sa tak dokázateľne lepšie sústreďuje na aktivitu, ktorú vykonáva. Deti sa k nám tešia aj vďaka bazénu, kde sa môžu „vyblázniť“ - samozrejme pod dozorom odborného personálu.

Pred dvoma rokmi nás zaujala Vaša idea rozšírenej hudobnej výchovy pre deti predškolského veku. Aké sú Vaše skúsenosti na tomto poli a ponúkate tieto aktivity aj vo Vašej škôlke na Kolibe?

Áno, samozrejme, pedagogické postupy a aktivity pre deti sú v oboch našich zariadeniach príbuzné. Hudba má podľa najnovších psychologických výskumov blahodárny vplyv na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa a vplýva na rad vývinových mediátorov. Pomáha rozvíjať fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu, vytvára pozitívny vzťah k umeniu a prírode. Potvrdila sa nám aj skutočnosť, že spoločným „muzicírovaním“ detí dochádza k neporovnateľne výraznejšiemu rozvoju ich sociálnych schopností a vzťahov. Na rozdiel od väčšiny škôlok – štátnych aj súkromných – sa u nás deťom na poli hudobnej výchovy venujú  profesionálne vyškolení hudobníci. Či už má dieťa viac alebo menej talentu, či sa hudbe neskôr bude venovať alebo nie, je hudobná výchova pod odborným dohľadom už v predškolskom veku pre dieťa silným emotívno-estetickým zážitkom. Naša škôlka prijíma deti od roka a pol, čo je ideálny vek, aby sa začalo so systematickým rozvojom hudobných schopností dieťaťa. Obsahom hudobnej výchovy u nás sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje.
Pestovanie hudobných schopností dieťaťa má nesporne vplyv aj na vývin jeho jazykových schopností. Deti sú v tomto veku najvnímavejšie a majú otvorené tzv. „jazykové okno“, kedy si dokážu osvojiť hravo a bez problémov cudzí jazyk, hudba je tomu navyše vynikajúcou pomôckou.

Môžete našim čitateľom bližšie priblížiť ako prebieha  výuka cudzích jazykov vo Vašich škôlkach?

Každodenná výuka anglického jazyka hravou a veku primeranou formou prebieha v našich zariadeniach na Trnávke i na Kolibe. V zariadení na Kolibe je možnosť rozhodnúť sa, či si rodič zvolí pre svoje dieťa celodennú komunkáciu v angličtine alebo komunikáciu v slovenskom jazyku s výukou angličtiny. O schopnostiach detí učiť sa cudzie jazyky v predškolskom veku sa už toho popísalo veľmi veľa, my z našej praxe môžeme len potvrdiť a naše výsledky plne dokazujú pravdivosť týchto tvrdení. V súčasnosti rozbiehame v našej škôlke na Trnávke aj výuku nemčiny.

Ako sme už spomenuli na začiatku, v Bratislave sa so súkromnými škôlkami v poslednom čase akoby „roztrhlo vrece“. Na čo by si podľa Vás rodičia mali dávať pozor, resp. aké kritériá výberu by mali brať predovšetkým do úvahy?

Sama mám syna predškoláka, a tak moje osobné skúsenosti matky s viacerými predškolskými zariadeniami, ktoré malý vystriedal sú priamo „z terénu“.  Alfou a omegou je kvalitný a profesionálne školený personál a jeho stálosť. Časté výmeny učiteliek, mladých dievčat alebo študentiek, ktoré v snahe minimalizovať personálne náklady zamestnávajú niektoré súkromné škôlky, neprospievajú deťom, ktoré sa prirodzene emočne naviažu na svoju pani učiteľku. V našej škôlke pracuje stály a výlučne vysokoškolsky vzdelaný personál v odboroch pedagogika, psychológia a hudba.

Veľmi dôležitým kritériom, ktoré rodič pri nástupe dieťaťa do materskej školy často nedokáže objektívne posúdiť je kvalita predškolskej prípravy 4-6 ročných detí. U nás ju garantuje odbornosť detskej psychologičky a nemôže sa stať, žeby dieťa prišlo do základnej školy nepripravené či už z dôvodu nedostatočnej odbornosti pedagogického personálu alebo jednoducho benevolencie v rámci predškolskej prípravy. Na základe vlastných skúseností s mojim synom som si uvedomila, že správny výber predškolského zariadenia uňho znamenal veľký pokrok, oveľa väčší akoby bol zostal doma. V našej škôlke na rozdiel od mnohých iných rodič dieťa „neodkladá“, ale odovzdáva do odbornej starostlivosti plnej aktivít, radosti, hier ale aj „povinností“, nakoľko pracujeme aj s plánmi predškolskej výchovy a akreditovanými pedagogickými postupmi.

Pani riaditeľka, našu návštevu u Vás ukončíme v bazénovej miestnosti, kde práve plávajú najmenšie deti pod dozorom trénera plávania. Je to úžasné sledovať tieto prvé plavecké „pokusy“. Môžete nám na záver nášho rozhovoru skúsiť zhrnúť, prečo práve materská škôlka Gašparko a akým spôsobom je možné dieťa ku Vám zapísať?

Ako vidíte, škôlka Gašparko môže vďaka vlastnému interiérovému bazénu ako jedna z mála škôlok poskytnúť pre Vaše dieťa možnosť celoročného plávania. Deti majú prirodzene radi vodu, ale aj pesničky a všetko priestranné a pestré. Voľba súkromnej materskej školy Gašparko či už v blízkosti lesa na Kolibe, alebo na Trnávke garantuje rodičom, že o ich dieťa bude postarané na vysokej profesionálnej úrovni, v zdravom, pozitívne motivujúcom prostredí. Naše pravidlo – maximálne 7 detí na jednu učiteľku – garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu. Som veľmi rada, že sa môžem vo svojej práci oprieť o kvalitný team odborníkov, ktorí navyše popri svojej odbornosti robia svoju prácu s láskou. Prihlášku a všetky potrebné informácie o našej školke nájdete na internetových stránkach www.gasparko.eu, ale samozrejme najviac nás poteší Vaša osobná návšteva na adrese Jeséniova 50 alebo Gašparíkova 7, ktorú odporúčam dohodnúť si vopred telefonicky na čísle 0948/100 417. Tešíme sa na Vašu návštevu.
 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: