Odstriekavanie a uskladnenie materského mlieka: Čo je správne a čo nie?

MUDr. Katarína Vicianová | 11. november 2019
Odstriekavanie a uskladnenie  materského  mlieka: Čo je správne a čo nie?

Viete, ako materské mlieko správne odstriekať, uskladniť a následne použiť?

V každodennom živote môžu nastať situácie, keď mamičky z rôznych dôvodov nemôžu prechodne svoje bábätko dojčiť. Napríklad  ak ochorie a dočasne bude potrebovať len odstriekané materské mlieko. 

Odstriekané materské mlieko

Odstriekané materské mlieko je pre deti lepšie ako umelá výživa. Správne odstriekavanie vedie  k stimulácii tvorby mlieka a jeho ľahšiemu uvoľňovaniu. Taktiež napomáha správnemu  priloženiu dieťaťa v prípade preplnených prsníkov. Je tiež prevenciou plných a bolestivo naliatych prsníkov. Pozor však, odstriekavané materské mlieko nie je konzervované (tepelne ošetrené).

Nadbytok materského mlieka, ktoré niektoré mamičky majú a odovzdajú ho do banky materského mlieka, je často život zachraňujúcou tekutinou pre choré deti. Pre darcovstvo mlieka však platia určité legislatívne metodické predpisy.

Zásady odstriekavania sú rovnaké, či je mlieko určené vlastnému dieťaťu alebo ako darcovské do banky materského mlieka. Avšak  uskladňovanie a spracovanie je odlišné.

Uprednostňujeme ručné odstriekavanie pred použitím odsávačky. 

Ako správne postupovať pri odstriekavaní mlieka?

Veľmi dôležitá je osobná hygiena mamičky. Pred začatím odstriekavania si dôkladne umyje ruky mydlom a utrie si ich do jednorazovej papierovej utierky alebo vyžehleného uterka, ktorý používa len ona. Bradavky si umyje teplou vodou bez mydla. Pred odstriekavaním sa pohodlne usadí a pripraví si všetko potrebné, aby nemusela odbiehať a prerušovať odstriekavanie. Zaujme pohodlnú relaxačnú polohu, najlepšie v sede. 

odstriekavanie materskeho mlieka

Mechanická stimulácia uvoľňovacieho reflexu spočíva v jemnej masáži prsníkov prstami – krúživým pohybom na jednom mieste špirálovite od podpazušia a hrudníka (tzv. báza) po dvorec proti hrudnej stene. Masáž možno urobiť aj  stláčaním prsníka od bázy po dvorec prstami a dlaňou v predklone. Pomôže i jemné preklepávanie a vytriasanie prsníkov, tiež v predklone. Prsník sa nesmie príliš stláčať. 

Mechanicky môžeme stimulovať uvoľňovací reflex i masážou chrbta. Mamička sedí v predklone, ruky si zloží na stôl a na ne hlavu. Jej odkryté prsníky voľne visia a druhá osoba jej jemne masíruje chrbát pozdĺž chrbtice zdola nahor. Krútenie a jemné stláčanie bradaviek tiež mechanicky stimuluje uvoľňovací reflex. K uvoľneniu mlieka pomáha tiež nahriatie prsníkov teplým obkladom alebo teplou vodou i pitie vlažného, či teplého nápoja, okrem kávy.

Odstriekavanie rukou

Mamička odstriekava kolostrum (prvé mlieko) rukou do sterilnej striekačky (20 ml). Prechodné a zrelé mlieko odstriekava do vyvarenej dojčenskej fľaše alebo  vyvareného pohárika so širším hrdlom (možno použiť i sterilizované fľaštičky od detskej výživy).

Technika odstriekavania vychádza z poznania anatómie prsnej žľazy. Mlieko sa nezhromažďuje v bradavke, ale v sínusoch nachádzajúcich sa pod dvorcom. Preto si mamička položí palec na rozhranie kože a dvorca, nie nad bradavku. Palec a ukazovák vytvoria tvar písmena C. Ukazovák si položí oproti palcu, tiež na rozhranie kože a dvorca. Ostatnými prstami a dlaňou celý prsník pritlačí k hrudníku asi o 1 – 2  cm.  

Medzi palcom a ukazovákom rytmicky stláča prsník, resp. okraj dvorca proti sebe v miestach vyústenia mliekovodov. Niekedy sa dajú mliekovody nahmatať, majú tvar hrčiek, vtedy treba tlačiť priamo na ne. Tento pohyb rytmicky opakuje  (stlačenie – uvoľnenie, stlačenie – uvoľnenie) a mení pozíciu prstov nad dvorcom (akoby na okraji ciferníka hodiniek), aby sa vyprázdnili všetky časti prsníka. Mlieko začína kvapkať až po viacerých stlačeniach. Ak začne čoskoro pôsobiť oxytocínový (let down) reflex, mlieko začne striekať v pramienkoch. Prsty sa nesmú šmýkať po dvorci k bradavke, treba sa vyhýbať i stláčaniu bradavky.

Odstriekavanie pomocou odsávačky

Niekedy mamičkám viac vyhovuje použitie odsávačiek. Dostupné sú ručné – piestové, odsávačky na baterky alebo elektrické. Príprava mamičky a stimulácia let down reflexu na odstriekavanie je rovnaká. Hrozí však znečistenie materského mlieka po mikrobiologickej stránke použitím nedostatočne umytej a nesprávne sterilizovanej odsávačky, resp. jej súčastí. Preto má mať každá matka vlastnú odsávačku. O hygienu väčších elektrických odsávačiek v nemocnici, ktoré používa viac žien, sa stará zdravotnícky personál.

Doma po každom odsávaní očistíme zberné súčasti odsávačky (fľaška, lievik, spojovacia časť) kefkou vyhradenou len na tento účel a opláchneme v horúcej až vriacej vode, a napokon  pod tečúcou studenou vodou. Potom sa tieto časti musia sterilizovať minimálne 5 minút vo varnom kúpeli. Po vychladnutí sa položia na jednorazovú papierovú utierku a  prikryjú.

Pri používaní odsávačiek  je dôležité ich správne priloženie, aby sa bradavka nepoškodila. Treba sa tiež predkloniť, aby sa mlieko nevracalo zo zbernej nádoby do lievika.

Frekvencia odstriekávania materského mlieka

Začať možno už v pôrodnici. Ak dieťatko nemôže byť priložené k prsníku, mamička má začať odstriekavať  mlieko už  3 – 6 hodín po pôrode. Odstriekava  približne každé 3 hodiny, akoby dieťa dojčila. V noci treba odstriekavať tiež, s jednou dlhšou 6-hodinovou prestávkou. Ak treba podporiť tvorbu mlieka, môže odstriekavať i častejšie.

Pri ručnom odstriekavaní mamička odstriekava mlieko striedavo z oboch prsníkov, spolu 20 – 30 minút. Napríklad začne odstriekavať pravý prsník 5 – 7 minút, potom ľavý rovnako dlhý čas. Nasleduje pravý 3 – 5 minút a ľavý. Odstriekavanie ukončí pravým prsníkom 2 – 3 minúty a rovnako ľavým.

Odsávačku použije prvé dni kratšie, spočiatku použije aj nižší tlak. Prvé 2 – 3 dni odsáva každý prsník  iba 2 – 3 minúty, každé 3 hodiny, v noci so 6-hodinovou pauzou. Neskôr použije odsávačku  nie dlhšie ako 15 – 20 minút na každý prsník. Lepšie je riadiť sa prúdom mlieka ako časom. 

Ak chce mamička po ukončení dojčenia iba vyprázdniť prsníky, odstrekuje kratšie. Po skončení treba vytlačiť kvapku mlieka a rozotrieť ju po bradavke a dvorci. Takto treba ošetriť bradavku a dvorec aj po sprchovaní.

Pri odsávaní mlieka odsávačkou je lepšie riadiť sa prúdom mlieka ako časom. 

Spracovanie materského mlieka

Prirodzene, pre dieťa je najlepšie čerstvo odstriekané materské mlieko, pretože akýmkoľvek skladovaním, zmrazovaním a manipuláciou sa ničí časť živých buniek. Po určitej dobe skladovania v mrazničke dochádza k poklesu a zmenám v zložení niektorých aminokyselín a mastných kyselín. Samozrejme, tieto zmeny sú minimálne a hodnota materského zmrazeného mlieka je neporovnateľne vyššia ako hodnota umelej výživy.

Ak však konzumácia z rôznych dôvodov nie je možná ihneď, treba materské mlieko uskladniť. Odporúčame pri každom odstriekavaní prvých 5  ml mlieka vyliať, aby nedošlo k bakteriálnej kontaminácii.

Každá fľaša má byť naplnená tak, aby nad mliekom bol stĺpec vzduchu cca 2,0 – 2,5 cm, nakoľko pri zmrazení dochádza k expanzii mlieka. Čerstvé mlieko môže byť skladované v chladničke pri teplote +2 až +4 °C iba 24 hodín. Ak sa v tom čase dieťaťu nepodá, treba ho vyliať. 

3 možnosti, ako zbierať materské mlieko

1. Matka odstrieka mlieko, napr. do polovice fľaše, a tú uloží do chladničky  ( +4 ºC).  Pri nasledovnom odstriekaní ju naplní do 2 cm od vrchu a uloží mlieko do výparníka ( -6 ºC), alebo do mrazničky (-20 ºC).                                         

2. Medzi odstriekaniami môže fľašu s mliekom dávať priamo do výparníka či mrazničky, a počas odstriekavania ho vybrať a doliať čerstvo odstriekané mlieko.                                                           

3. Ak má veľa fliaš a veľkú mrazničku, môže každú dávku odstriekať do inej fľaše a uložiť do mrazničky. 

Veľmi dôležité je označovanie fliaš dátumom, prípadne i hodinou odstriekavania. 

Čo platí pre uskladnenie materského mlieka v mrazničke?

Pri uskladňovaní v mrazničke má byť mlieko v samostatnom priestore, oddelene od ostatných potravín, uložené vzadu a čo najnižšie (kvôli lepšiemu chladeniu). Chladnička, ani mraznička sa nemajú často otvárať, aby sa zabránilo výkyvom teploty.

Ak ho chcete skladovať dlhšie, zmrazené materské mlieko vo výparníku v chladničke (-6 ºC) sa musí použiť do 72 hodín. Materské mlieko uskladnené v mrazničke na -20 ºC sa môže použiť do 2 – 3 mesiacov.

odstriekavanie materskeho mlieka

Rozmrazovanie zmrazeného mlieka má byť veľmi šetrné

A to buď pomaly v chladničke pri teplote  +4 ºC po dobu celých 24 hodín, alebo 2 – 3 hodiny pri izbovej teplote, prípadne vo vlažnej vode s teplotou  maximálne 37 ºC.

Pred odliatím potrebného množstva rozmrazeného mlieka vždy celý objem fľaše premiešame kývavým pohybom, aby sa všetky usadené častice rovnomerne rozptýlili. Rozmrazené mlieko uschováme v chladničke a použijeme ho do 24 hodín, nikdy nesmie byť opäť zmrazené.                                                   

Mlieko ohrievame pred kŕmením pod tečúcou vodou, v teplom vodnom kúpeli alebo v ohrievači mliečnych dávok maximálne po dobu 15 – 20 minút. Jednotlivú ohriatu dávku treba podať do 4 hodín, zvyšky mlieka vo fľaši sa už nemôžu použiť. Na rozmrazovanie ani ohrievanie mlieka nepoužívajte mikrovlnnú rúru!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: