Len jeden z piatich rodičov vie, ako chrániť svoje deti na internete

Redakcia | 28. Jan 2011
Len jeden z piatich rodičov vie, ako chrániť svoje deti na internete

Viete, ako chrániť svoje dieťa na internete? Prieskum, ktorý bol urobený, je alarmujúci.

„Najbezpečnejším programom na ochranu detí sú ich vlastní rodičia“ (názor rodiča v ankete Slovanetu)

 

Podľa najnovšej ankety medzi rodičmi len 18 percent z nich vie ako by svoje dieťa chránilo pred nástrahami internetu. 40 percent nepozná žiaden spôsob ako svoje deti chrániť. Odborníci pritom odporúčajú kombinovať technické prostriedky ochrany so zvýšeným záujmom o aktivity vlastných detí na internete. Vzniká internetová poradňa pre rodičov aj nová generácia bezpečnostných produktov určená pre rodinu.

Bratislava, 25. január 2011 – Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Slovanet a Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) medzi rodičmi školopovinných detí do 18 rokov vládne na Slovensku napriek viacerým informačným kampaniam stále veľká neznalosť rodičov v téme ako chrániť svoje deti pred nástrahami webu. Viac ako tretina (37 %) pritom priznala, že ich deti už pristihla pri prezeraní nevhodného obsahu. Rodičia si pritom myslia, že by im pomohli rozličné technické prostriedky, často však nevedia, ako si ich obstarať a používať. Približne 60 percent niektorú formu ochrany aspoň pozná.

“Pomocou ankety sme sa rozhodli upriamiť pozornosť rodičov na aktivity ich detí na internete,” hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu, ktorý anketu zorganizoval. „Pre rodičov práve dnes v spolupráci s Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení spúšťame na stránke www.bezpecnyinternet.sk bezplatnú poradňu, kde každému rodičovi individuálne zodpovieme jeho problém,“ dodáva Máčaj. „Zároveň ako prví na Slovensku ponúkame rodičom bezpečnostný produkt, ktorý sám filtruje nevhodné stránky.“ Tento produkt nevyžaduje inštaláciu žiadnej aplikácie do počítača, obsah filtrujú priamo zariadenia v sieti Slovanetu podľa nastavenia rodiča.

“Je dôležité, aby sa rodičia už pri deťoch v útlom veku zaujímali, čo deti na počítači robia. Už odmalička by mali spolu s deťmi objavovať vhodné stránky a aplikácie,“ vysvetľuje Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS, ktorá je odborným partnerom projektu. "Deti je potrebné nielen chrániť pred nevhodným obsahom, ale učiť ich aj kriticky hodnotiť informácie, ktoré sa dozvedia z Internetu a v tom môže škola veľmi pomôcť. Výhodou súkromných škôl pritom je, že môžu pružnejšie reagovať na rýchlo sa vyvíjajúci svet virtuálnej komunikácie a zakomponovať nové informácie do obsahu vyučovania".

„Dobré skúsenosti majú rodičia aj v prípade, že počítač umiestnia v miestnosti, kde rodina trávi najviac času. Pri starších deťoch zasa funguje dohoda s dieťaťom o pravidlách hry, čo sa smie a čo nie,“ dopĺňa riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave Mária Smreková. Najlepšie je venovať viac času deťom pri ich práci s počítačom spolu s prevenciou v podobe technického zabezpečenia.

Ankety na stránke www.bezpecnyinternet.sk sa zúčastnilo viac ako 3 000 respondentov, rodičov detí do 18 rokov, ktorí mohli odpovedať na 6 otázok. Organizátori plánujú na základe výsledkov ankety a otázok užívateľov pripraviť poradenský portál pre rodičov a učiteľov. V nasledujúcich mesiacoch pripravuje ASŠŠZS spolu so Slovanetom aj pilotný projekt pre ochranu detí počas vyučovacieho procesu priamo na vybraných školách po celom Slovensku.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: