Motivácia: prostriedok na dosiahnutie cieľa

PhDr. Gabriela Kanalašová | 9. Aug 2017
Motivácia: prostriedok na dosiahnutie cieľa

Poznáte to – každý z nás o niečom sníva, po niečom túži. Aj keď nie všetko, o čom snívame sa môže stať skutočnosťou, predsa len je veľa vecí, ktoré môžeme dosiahnuť vlastným úsilím. Samozrejme za predpokladu, že budeme dostatočne a správne motivovaní.

Ako motivovať dieťa k učeniu

Čo je motivácia?

Pod pojmom motivácia sa ukrýva mnoho výrazov, napr. pohyb, hýbať, ale aj duševný vznet. Motivácia je psychologickým procesom, ktorým sa do značnej miery nielen aktivuje ľudské správanie, no dáva mu účel aj smer.

Vzťahuje sa na všetko, čo prežívame, po čom tužíme, ale aj k čomu máme odpor. Môžeme tiež povedať, že motivácia je vnútornou hnacou silou, ktorá ženie človeka k uspokojeniu nenaplnených potrieb a k dosiahnutiu osobných ale aj organizačných cieľov.

Každé ľudské správanie je takmer vždy niečím psychologicky motivované. Pohnútkami ľudského správania sú však aj biologické, kultúrne a situačné faktory.

Problematikou motivácie sa podrobne zaoberá psychológia. Motivované správanie človeka je pre ňu veľmi zaujímavé, nakoľko umožňuje nahliadnuť do jadra jeho osobnosti.

Motivačné vlastnosti osobnosti jej dodávajú znaky jedinečnosti (čo jedného človeka priťahuje, vzbudzuje u neho záujem, nepôsobí tak na druhého človeka a môže sa dokonca chcieť od daného objektu alebo situácie vzdialiť, daná téma, jav, cieľ ho nemusí zaujímať).

Inak povedané, naše záujmy, potreby a hodnoty spôsobujú odlišnosť, čo je normálne, veď každý človek je individuálny.

Prečítajte si: Supermanažérka po materskej

Znaky motivovaného správania

 • aktivácia - vytvára stav pripravenosti na činnosť, jej priebeh a správanie. Môže pritom ísť aj napr. o nedostatkový stav organizmu, napr. hlad, smäd alebo prebytok niečoho. Na označenie týchto zdrojov aktivácie môžeme použiť pojmy ako pud, potreba či snaha;

 • smerovosť – každý človek niektoré veci uprednostňuje, má rád, iným sa vyhýba. Táto smerovosť motivovaného správania človeka je daná postojmi, záujmami či životným štýlom každého z nás;

 • cieľovosť - ide o úsilie dosiahnuť ciel. Pri tomto úsilí sa uplatňuje predovšetkým naša vôľa, presvedčenie, ale aj napr. úroveň našich ašpirácii.
Prečítajte si: Snaha byť perfektnou matkou sa nemusí vyplatiť!

  Niekoľko krokov, ako sa motivovať a dosiahnuť cieť

  • premyslite a stanovte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť – tento krok je kľúčový, odvíjajú sa od neho ďalšie kroky;

  • cieľ si určujte od všeobecného po konkrétny (napr. najprv chcete auto, až potom konkrétnu značku a typ auta);

  • identifikujte všetky možné prekážky, ktoré sa môžu objaviť pri dosahovaní vášho cieľa;

  • nezamerajte sa na ciele, ktoré dobre znejú, ale na ciele, ktoré budú pre vás prínosné a zjednodušia vám život. Porozmýšľajte a zhodnoťte všetky pre a proti;

  • urobte so vizualizáciu svojho cieľa (napr. vystrihnite a nalepte si obrázok napr. auta, postavy... a nalepte ho na miesto, kde ho budete mať často „na očiach“). Vizualizácia vám pomôž udržať si motiváciu;

  • od samého začiatku buďte motivovaný začať, lebo ak sa vyskytnú akékoľvek problémy pri dosahovaní vášho cieľa, bude ťažké ostať motivovaným, ak ste ním neboli od samého začiatku;

  • ak máte dlhý zoznam cieľov alebo činností, ktoré by ste chceli dosiahnuť či urobiť, vyberte len to, čo je pre vás najpodstatnejšie (v prípade nejakých činností stačia 2 – 3 činnosti, ktoré vám zaberú adekvátne množstvo voľného času, napr.2 – 3 hodiny denne a vy sa budete môcť venovať aj rodine, priateľom či len tak relaxovať);

  • ak je to možné, postupne si ciele pridávajte (odporúča sa k dosahovaniu cieľa približovať malými krokmi, tempo si určuje každý sám);

  • pri dosahovaní svojho cieľa sa spoľahnite len na seba – každý človek má iné ciele, ambície, motiváciu, čo znamená že nikto nebude mať rovnaký záujem na vašom úspechu pri splnení a dosiahnutí vami vytýčeného cieľa;

  • všetko si dobre a dôkladne naplánujte – pomôže vám to zvíťaziť nad veľkými aj malými úlohami a ťažkosťami, ktoré na vás pri dosahovaní vášho vysnívaného cieľa číhajú;

  • to, že ste najlepší, dokazujte len sami sebe;

  • pri dosahovaní vášho cieľa buďte vytrvalý;

  • nespochybňujte svoje schopnosti, pozitívne myslite a verte si;

  • po splnení každej úlohy, čiastkových cieľov, ktoré vedú k dosiahnutiu toho hlavného, sa odmeňte niečím, čo máte radi alebo vás poteší (napr. čokoládová tyčinka, návšteva kina...);

  • keď spadnete, zdvihnite sa a začnite znova – nemusíte začínať úplne od začiatku, začnite od miesta, kde ste sa cítili dobre, pohodlne a neobzerajte sa späť. Zabudnite na minulosť, lebo každé ráno pre vás začína nový deň.

  Aby dieťa dosiahlo svoj cieľ

   Newsletter

   Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: