Aby dieťa dosiahlo svoj cieľ

Redakcia | 13. Jul 2016
Aby dieťa dosiahlo svoj cieľ

Premýšľali ste už niekedy nad tým, prečo vaše dieťa niektoré zo svojich školských a osobných cieľov dosiahlo, a iné nie?

Cieľ sa dosahuje v hlave

Predtým ako sa dieťa snaží o dosiahnutie svojho cieľa, predvída výsledok v hlave. Čím detailnejšie sa tým zaoberá, tým viac energie na to uvoľní. Vezmime si príklad „Z nasledujúcej písomky z matematiky by som chcel dostať dvojku“. Takto môže znieť cieľová definícia vášho dieťaťa, aby si opravilo zlú známku, ktorú práve prinieslo zo školy.

Čitajte tiež: Trpezlivosť ruže prináša. Ako naučiť dieťa čakať a byť trpezlivý?

Posilnite energiu na dosiahnutie cieľa

Existujú rôzne možnosti, ako podporiť tieto cieľové predstavy dieťaťa. Často sa nejedná len o dobré známky, ale aj o rôzne problémy vo vzťahoch s inými deťmi. A práve tu môže byť veľa energie vynaloženej na dosiahnutie cieľa účinné a pôsobivé.

PRÍKLAD: Alex chodí do druhého ročníka a neželá si nič viac, ako môcť si zahrať cez prestávku futbal so svojimi spolužiakmi. Doteraz ho na to nikdy nevyzvali, lebo Alex je hanblivý a rád sa drží v úzadí. Jednoducho si neverí a neopýta sa ostatných, či by si s nimi mohol zahrať.

Odkedy sa môže dieťa samo rozhodovať? Čítajte.

Ako prvé by mal Alex dostať príležitosť môcť hovoriť o svojom prianí (napr. doma s rodičmi alebo v škole s pani učiteľkou). Pri tom môže vyjsť najavo, že chlapec už dávno stratil nádej, že si zahrá so svojimi spolužiakmi. Túto negatívnu predstavu musí Alex zmeniť, inak svoj cieľ nedosiahne. Najskôr by si mal v hlave dopodrobna predstaviť, ako bude vyzerať situácia počas prestávky, keď si zahrá futbal s ostatnými.

Napríklad:

  • Ktoré deti tiež hrajú?
  • V ktorom družstve hrá on?
  • Ako často dostane loptu?

Teraz by si mal Alex premyslieť, pomocou akých viet dosiahne, aby sa mohol zúčastniť futbalu. Najskôr si v mysli vyhľadá dve deti, ktoré sú mu najbližšie, a spýta sa ich. Potom si premyslí, kedy je najlepší čas opýtať sa ich (napríklad po prvej hodine cez malú prestávku). Následne si sformuluje ešte otázku, pomocou ktorej sa priblíži k svojmu cieľu („Chcel by som si cez prestávku zahrať s vami futbal. Môžeme sa stretnúť na ihrisku?“). Výsledkom jeho snahy by mal byť pocit šťastia, keď sa ocitne na ihrisku medzi ostatnými chlapcami a zahrá si futbal, o ktorom tak dlho sníval.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: