Riešte zdravotné problémy svojho dieťaťa komplexne

NÚDTaRCH,n.o. | 15. marec 2022
NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB, N.O. DOLNÝ SMOKOVEC
foto: NÚDTaRCH,n.o.

Prekonalo Vaše dieťa ochorenie COVID-19? Je často choré? Alebo aktívne športuje a Vy si potrebujete overiť jeho aktuálny zdravotný stav? V Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o Dolný Smokovec Vaše dieťa komplexne zdiagnostikujú, nastavia ho na adekvátnu liečbu a navyše nevynechá ani vyučovanie v škôlke či škole.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec (NÚDTaRCH,n.o.) poskytuje komplexnú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diagnostiku ochorení dýchacích ciest a pľúc, vrodených alebo získaných, na podklade alergickom i nealergickom, a tiež spánkových porúch dýchania.

„V našom ústave sa staráme o pacientov s respiračnými ochoreniami, či už sú to ochorenia akútne alebo chronické. Vek našich pacientov je od narodenia až do dovŕšenia 19. roku života,“ hovorí MUDr. Peter Ferenc, PhD., primár, pediatrický pneumoftizeológ.

Vieme Vám pomôcť, ak Vaše dieťa trápia nasledovné zdravotné ťažkosti:  

 • bronchiálna astma
 • opakované zápaly priedušiek
 • dlhodobý kašeľ
 • opakované nádchy a zápaly prínosových dutín
 • opakované zápaly hrtana (laryngitídy)
 • cystická fibróza
 • alergická nádcha
 • inhalačné či potravinové alergie
 • atopická dermatitída (kožný ekzém)
 • gastroezofageálny reflux
 • poruchy dýchania počas spánku (syndróm obštrukčného spánkového apnoe)
 • prípadne iné ochorenia dýchacích ciest.

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB, N.O. DOLNÝ SMOKOVEC

Po prekonaní ochorenia COVID-19

Pre detských pacientov, ktorí prekonali akútnu fázu ochorenia COVID-u a už nie sú infekční, je možná v rámci diagnosticko-liečebného pobytu dôsledná diagnostika pretrvávajúcich ťažkostí a následná adekvátna liečba. Diagnostika zahŕňa vyšetrenia imunity, zápalovej aktivity, funkcie dýchacích ciest a pľúc, ergospirometrické vyšetrenie (u športovcov 2 – 3 mesiace po prekonaní ochorenia), možné sú aj ďalšie vyšetrenia podľa aktuálneho zdravotného stavu. Liečba je komplexná, zameraná na rehabilitačnú starostlivosť vrátane respiračnej fyzioterapie, zlepšenie dýchania, podporu imunity čo napomôže k úprave a stabilizácii zdravotného stavu dieťaťa. 

Aj pre malých športovcov

Odporúča sa, aby  pravidelne športujúce deti absolvovali lekárske preventívne prehliadky, aj keď sa cítia zdravé.  Je pre ne dôležité vykonať skríning chorôb a identifikovať rizikové faktory, ktoré by ich mohli  ohroziť pri vyššej fyzickej záťaži. V roku 2020 bolo v rámci ústavu zriadené Centrum pre preventívnu medicínu v oblasti detskej pneumológie, ktoré sa zameriava hlavne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti športovcom a deťom so zvýšenou fyzickou aktivitou, čo je obzvlášť dôležité vzhľadom na celosvetový nárast výskytu chronických ochorení. 

Špičkoví odborníci

Výhodou diagnosticko-liečebného pobytu je možnosť absolvovať všetky odborné vyšetrenia na jednom mieste. Na starostlivosti o pacientov sa podieľa erudovaný tím zložený z lekárov, sestier, fyzioterapeutov, laboroantov a  psychológa. Nutriční terapeuti dbajú o to, aby strava pacientov, ktorá sa podáva päťkrát denne, vychádzala z kalorických a liečebných potrieb každého hospitalizovaného dieťaťa.

Aké sú podmienky prijatia?

Deti či mladiství pacienti môžu byť prijatí na pobyt na základe diagnosticko - liečebného návrhu praktického lekára pre deti a dorast (pediatra)  alebo odborného lekára – pneumológa alebo imunoalergiológa, v ktorého starostlivosti sú, prípadne formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia. Návrh na diagnosticko - liečebný pobyt zašlú rodičia na adresu ústavu, ktorý následne odošle žiadosť o jeho schválenie do poisťovne. Po schválení návrhu poisťovňou sú rodičia telefonicky kontaktovaní a dohodnú sa na podmienkach nástupu. Deti je možné hospitalizovať samé, ale aj v sprievode rodiča či iného rodinného príslušníka. Pacienti s doprovodom majú k dispozícii niekoľko kategórií ubytovania v rôznych cenových reláciách. 

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB, N.O. DOLNÝ SMOKOVEC

Popri liečbe aj vzdelávanie

V rámci liečebného procesu môžu detskí pacienti využívať niekoľko telocviční, saunu, bazén, inhalatórium, aj exteriér s cieľom klimatoterapie, vďaka čomu sa zlepšuje aj ich hrubá motorika, koordinácia a kondícia. Po absolvovaní všetkých odborných vyšetrení sa venujú hlavne dychovým cvičeniam, pohybovým hrám, turistickým vychádzkam a aktívne môžu využívať aj ihriská a detské preliezačky v areáli.

Okrem kvalitnej liečby sa im počas hospitalizácie poskytuje v predškolskom a školopovinnom veku aj vzdelávanie v Základnej škole s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení, ktorá sídli  priamo v budove ústavu. Pani učiteľky dbajú o to, aby sa deti po skončení liečby a návrate do škôlky či školy čo najrýchlejšie zapojili do výchovno-vzdelávacieho procesu. Aj preto počas hospitalizácie aktívne prebieha vyučovanie.   

Zdravie Vašich detí na 1. mieste

Ak sú Vaše deti často choré a doterajšie výsledky ich vyšetrení nepriniesli požadované odpovede na Vaše otázky, obráťte sa na odborníkov. Skúsenosti mnohých rodičov potvrdzujú, že vďaka komplexnej diagnostike a následnej adekvátnej liečbe dokážu špecialisti v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec v značnej miere napomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu a kondície detských pacientov.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec,
to je:

 • špičková diagnostika
 • moderné liečebné postupy
 • kvalifikovaný personál
 • individuálny prístup
 • viac ako 100-ročná tradícia
 • vysokohorská klíma
Viac na www.nudtarch.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: