Pandemická OČR: Bude pokračovať aj po otvorení škôl?

MK | 18. May 2020
Pandemická OČR: Bude pokračovať aj po otvorení škôl?

Keďže bude dochádzka po otvorení škôl na dobrovoľnej báze, majú rodičia nárok pokračovať v poberaní OČR-ky?

Túto otázku riešilo Ministerstvo práce sociálnych vecí ešte pred ohlásením 4. fázy uvoľňovania. 
Výsledok? 

Rodičia môžu poberať pandemické ošetrovné aj po otvorení školských zariadení

Rodičia, ktorí svoje deti nechajú aj po otvorení škôlok a škôl doma, môžu aj ďalej poberať pandemickú OČR. 

Zoznam žiakov, ktorí do škôl nastúpia, dostane Sociálna poisťovňa od každej školy a škôlky.
Povinnosťou rodiča je na konci každého mesiaca poslať do SP Čestné prehlásenie. Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.   

Ošetrovné, takzvané OČR, sa podľa novely zákona o sociálnom poistení, vypláca celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku.
Zdroj: socpoist
           employment.gov.sk/sk/

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: