Každý dvanásty prvák ide do školy o rok neskôr

Redakcia | 14. Jan 2008

Vlani aj predvlani mal každý dvanásty prvák odklad povinnej školskej dochádzky.

Vlani aj predvlani mal každý dvanásty prvák odklad povinnej školskej dochádzky. Namiesto v šiestich rokoch, ako káže zákon, išli do školy o rok neskôr, teda ako sedemroční.

Ak vaše dieťa oslávi šieste narodeniny pred 31. augustom, musíte ho medzi 15. januárom a 15. februárom zapísať do školy. Presné termíny si určujú jednotlivé školy. Do školy môžu byť zapísané aj deti s neskorším dátumom. Ich vstup musí odobriť psychológ. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti je trestné.

Žiak môže navštevovať ktorúkoľvek základnú školu. Ak sa nachádza mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, zapíše škola žiaka len so súhlasom riaditeľa. V príslušnom obvode je škola žiaka povinná zapísať. Ak dieťa nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé alebo má zdravotné problémy, môže mu byť školská dochádzka o rok odložená.

S odkladom sa stretáva každá škola

Kým v predchádzajúcich rokoch neboli odklady až také výrazné, za posledné roky stúpajú. Napríklad v Základnej škole v Turčianskych Tepliciach požiadala vlani o odklad až pätina detí, ktoré mali ísť do školy. Adriana Havašová, riaditeľka bratislavskej Pedagogicko-psychologickej poradne s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie, hovorí, že je to aj daň súčasnosti a zaneprázdnených rodičov.

V tomto školskom roku sedí v laviciach prvých tried 52 868 detí. Pôvodne však bolo na povinnú školskú dochádzku zapísaných podľa údajov Ústavu informácií a prognóz v školstve o 4625 detí viac. Vyše 8 percent získalo odklad. Podobne vyzerala situácia aj minulý školský rok. Detí sa síce zapísalo viac, takmer 59-tisíc, viac tiež získalo odklad - 4725.

V ďalšom roku by podľa predpokladov ústavu mali základné školy prijať do prvých ročníkov približne 49 500 nových žiakov. V niektorých okresoch Košického kraja vlani rodičia nezapísali vyše 1000 detí. Ide o rodiny, ktoré migrujú do zahraničia.

Nulté ročníky pomáhajú

Niektoré školy pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky zriaďujú nulté ročníky.

V tomto školskom roku sú otvorené na 195 štátnych základných školách, na troch cirkevných a štyroch súkromných. Celkovo ich navštevuje 2412 detí.

V Bratislave ich má šesť škôl, v jednej sú špeciálne triedy pre deti s vývinovými poruchami učenia a narušenými komunikačnými schopnosťami.

Dôraz sa v nich kladie na rozvoj reči, jazykových a komunikačných schopností, na matematické predstavy a podobne.

Dva nulté ročníky majú už druhý rok v Základnej škole na Žitavskej ulici v Bratislave. "Nultý ročník je dobrý v tom, že sa v ňom deti naučia základné školské návyky, získajú základ zo školského režimu," hovorí riaditeľka Jana Weisová. Zo začiatku mali z neho obavu učitelia aj rodičia. Prvý rok mali najskôr len osem záujemcov, ale len čo rodičia rozšírili, aké pokroky robia ich deti s odloženou školskou dochádzkou, pribudli do triedy ďalší školáci. "Rodičom sa to zapáčilo, videli výsledky a teraz už pri zápise hovoria, že majú pri odklade záujem o takúto triedu."

Psychologička Dagmar Kopčanová hovorí, že nulté triedy sú ideálne napríklad aj pre deti, ktoré nie sú sociálne a emocionálne zrelé, ktoré nedokážu nadviazať kontakt a komunikovať s vrstovníkmi a dospelými. "Mala som klienta, ktorý sa pol roka nedokázal bez plaču začleniť do kolektívu. Kým medzi prvákmi by mu bolo ťažko, v nultom ročníku sa to naučil," hovorí psychologička.

Narodiť sa v auguste je vraj nevýhodné

Deti narodené v letných mesiacoch, predovšetkým v auguste, sú pri nástupe do školy znevýhodnené. K takémuto výsledku dospela britská štúdia, ktorá porovnáva výsledky žiakov narodených v auguste a septembri. Britské výskumné tímy potvrdili, že deti narodené v prázdninových mesiacoch si môžu do školy priniesť istý hendikep. V triede sú najmladší, neraz je medzi nimi a spolužiakmi až ročný rozdiel. Znevýhodnené sú vraj výraznejšie dievčatá a hendikep si tieto deti nesú so sebou viac ako prvý rok. Britský inštitút IFS tvrdí, že rozdiely sa prejavuje aj pri testovaní, ktoré anglickí žiaci podstupujú ako šestnásťroční. Na rozdiel od našich detí britskí školáci idú do prvej triedy ako päťroční.

Na Slovensku, ale ani v Česku sa podobnou problematikou zatiaľ nikto nezaoberá.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: