Detský letný Kardiotábor

MUDr. Marián Hrebík , MPH | 7. Aug 2008

Letný tábor je určený deťom vo veku 6 až 15 rokov s kardiologickým ochorením.

Milé mamičky,

dovoľte, aby sme vás informovali o detskom tábore, ktorý by mohol niesť prívlastok  - od srdca a pre srdcia ...

Tak ako po minulé roky, aj tento rok Pracovná skupina pediatrickej kardiológie SKS v spolupráci s Detským Kardiocentrom v BratislaveNadáciou Detského Kardiocentra a s Občianským združením Ružová Margarétka  organizuje v dňoch 2.–16.08.2008 v Belušských Slatinách v poradí už šiesty detský letný Kardiotábor pre deti s kardiologickými ochoreniami. Predpokladá sa s účasťou 35-tich detí.
 

Letný tábor je určený deťom vo veku 6 až 15 rokov s kardiologickým ochorením. Z hľadiska diagnóz sa môžu zúčastniť deti s necyanotickými chybami, arytmiami, chybami cyanotickými, deti s jednokomorovou cirkuláciou, kardiomyopatiami, až po deti s transplantovaným srdcom.

Týmto deťom sa tak dáva vôbec možnosť účasti sa na nejakom letnom tábore, pretože sa  bežného letného tábora pre nevyhovujúci zdravotný stav zúčastniť nemôžu. Dvojtýždňový pobyt na tábore pre ne prináša okrem zábavy a spoznania nových priateľov, najmä psychický oddych,  narastá u nich sebavedomie, stráca sa pocit menejcennosti, ktorým často trpia medzi svojimi zdravými rovesníkmi, stávajú sa samostatnejšími, komunikatívnejšími.

Tento tábor sa od bežných odlišuje aj tým, že o deti sa starajú vedúci s bohatými skúsenosťami s prácou s chorými deťmi. Sú to prevažne študenti LFUK v Bratislave.  Vedúcim tábora , ako aj pominulé roky, je MUDr. Peter Olejník , lekár DKC SR BA.  

Pre deti je pripravený pestrý program s množstvom hier, zameraných na zručnosť, či myslenie, popretkávaný atraktívnymi výletmi, či už v prírode , v historických mestách, či jaskyniach.

Dozor nad zdravím detí má skúsený detský kardiológ z Detského Kardiocentra v Bratislave MUDr.Robert Dinka . 

Pobyt detí na Kardiotábore je bezplatný, pretože všetky náklady naň sú hradené zo sponzorských prostriedkov!!!

Doposiaľ bolo zorganizovaných päť ročníkov Kardiotáborov. Prvý v lete roku 2003 v krásnom prostredí Kysúc, v Oščadnici s účasťou 29-tich detí, druhý a tretí v rokoch 2004 a 2005 v regióne Čierny Balog, v Hronci s účasťou 35-tich, resp. 36-tich detí, štvrtý a piaty  v roku 2006 a 2007  v Liptovskom Jáne .

MUDr. Marián Hrebík , MPH 
Predseda PS Pediatrickej kardiológie pri SKS

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: