Test pre rodičov: reagujem primerane na agresívne správanie môjho dieťaťa?

Redakcia | 18. Aug 2017
Test pre rodičov: reagujem primerane na agresívne správanie môjho dieťaťa?

Robíte niečo pre to, aby ste predišli či obmedzili agresívne správanie vášho dieťaťa? Urobte si test a zistite, ako ste na tom vy.

Reagujete správne na agresívne správanie svojho dieťaťa?

Veľa malých detí vyjadruje silné pocity hnevu fyzickým spôsobom. Ale ako rodič môžete mať určitý vplyv na to, ako dokáže vaše dieťa zaobchádzať s hnevom. Robíte naozaj niečo pre to, aby ste predišli či obmedzili agresívne správanie vášho dieťaťa?

Prečítajte si: Agresívne správanie detí neberte na ľahkú váhu!

Agresivita u malých detí: 9 tipov pre rodičov

Keď vaše dieťa udrie iné dieťa, aby zdôraznilo svoj argument:

A) ihneď zasiahnem a upozorním svoje dieťaťa, že jeho správanie nie je v poriadku a odvediem pozornosť na niečo iné

B) okamžite ho prísne potrestám

C) pomyslím si „však sú to decká“ a nevšímam si ich

Ukázali ste vášmu dieťaťu hranice, pokiaľ môže vyjadrovať svoj hnev?

A) áno a dôsledne ho k tomu vediem

B) áno, ale príležitostne to prehliadam

C) o tomto som nikdy s dieťaťom nediskutoval(a)

Oboznámili ste s týmito pravidlami i ostatných členov rodiny, príp. opatrovateľku?

A) áno

B) nepomyslel(a) som na to

C) nemám žiadne pravidlá

Dali ste dieťaťu podnety či príklad, ako sa dá riešiť hnev iným ako agresívnym spôsobom?

A) áno

B) nie

Ak sa vaše dieťa o niečo usiluje, pochválite ho a dáte mu najavo svoju hrdosť?

A) áno

B) nie

Trestáte dieťa niekedy fyzicky?

A) nie

B) veľmi zriedka

C) áno

Ako sa u vás doma riešia partnerské spory?

A) vždy pokojnou diskusiou

B) podľa okolností

C) hádkami, a niekedy i agresívnym spôsobom

Snažíte sa učiť vaše dieťa, ako kontrolovať nálady a pocity?

A) áno

B) nie

Ako sa vám darí mať pod kontrolou vaše vlastné nálady a negatívne emócie?

A) veľmi dobre

B) čiastočne sa mi darí

C) nie veľmi dobre

Dáte najavo svoju spokojnosť, ak dieťa rieši spory mierovou cestou?

A) áno

B) nie

Pripustíte pred dieťaťom, že aj vy pociťujete niekedy roztrpčenie a hnev?

A) áno

B) nie

Ak chcete, aby sa vaše dieťa ospravedlnilo za ublíženie druhému dieťaťu:

A) snažím sa, aby pochopilo, že mu ublížilo, a povzbudiť ho, aby sa ospravedlnilo

B) donútim ho ospravedlniť sa pod nátlakom trestu

Vyhodnotenie:

Za každú odpoveď a) si pripíšte 0 bodov,
za každú odpoveď b) 1 bod
a za každú odpoveď c) 2 body.

8 dôvodov, prečo telesné tresty vo výchove nepoužívať

Ako zvládate agresiu svojho dieťaťa?

Ak ste získali:

0 – 8 bodov

Dobrá práca! Urobili ste naozaj kus práce pri potlačovaní agresivity v správaní sa vášho dieťaťa. Pravdepodobne ste mu ukázali aj iné spôsoby, akými môže vyjadrovať svoj hnev.

Naďalej povzbudzujte vaše dieťa, aby vyjadrovalo svoj hnev slovami, a nie fyzicky, a veďte ho k tomu, aby sa ovládalo, ak vyjadruje svoje negatívne pocity. Povzbudiť sebakontrolu v malom dieťati je ťažká úloha, ale v ďalšom živote mu to určite pomôže.

9 – 18 bodov
Ak má vaše dieťa tendenciu k násilnému správaniu, možno by ste si samy sebe mali položiť nasledujúce otázky:

Určili ste dieťaťu pevné hranice, akými spôsobmi smie a nesmie vyjadrovať negatívne emócie? Povzbudzujete vaše dieťa k tomu, aby hnev vyjadrovalo slovne, prostredníctvom diskusie? Učíte ho mať svoje pocity pod kontrolou? A nakoniec – ste mu vy ako rodičia dobrým príkladom v konštruktívnosti riešenia problému?

 Stanovte deťom vo výchove hranice

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: