Niečo o plávaní (ne)plavcov

Katka Novotová | 28. Jun 2012
Niečo o plávaní (ne)plavcov

Aké je plávanie s bábätkami a na čo sa zamerať pri výbere kurzu?

Azda každá mamička či otecko sa v dnešnej modernej dobe stretli s dobre známou pohybovou aktivitou najmenších, ako je plávanie bábätiek. Tento novodobý fenomén má samozrejme svojich ako priaznivcov, tak i odporcov. Nemožno mu však ubrať na popularite, nakoľko sa v poslednej dobe dostáva do popredia záujmu, o čom svedčia nielen štatistiky, ale i dynamický reťazový vznik detských plaveckých centier, ktoré sa nachádzajú hádam už v skoro každom meste.

Táto zmysluplná aktivita je v podstate drobcom veľmi blízka, nakoľko už počas samotného prenatálneho vývoja sú ponorení do asi cca jedného litra priehľadnej vodnatej kvapaliny – nazývanej aj plodová voda. Tým, že sa drobci vyvíjajú vo vodnom prostredí, teda nemajú problém sa za určitých podmienok vrátiť sa späť k vode a s našou pomocou im vieme zabezpečiť, aby sa v nej cítili príjemne. Okrem toho, že im je to skoro vlastné, má táto aktivita blahodarné vplyvy, ako aj na motorický, tak aj psychologický vývin dieťaťa. Podľa vedeckých výskumov bolo dokázané, že plávanie u najmenších dokáže prehlbovať spánok a zlepšuje metabolizmus, či chuť do jedla.

S vodou je možné dieťatko oboznámiť kedykoľvek, podľa pediatrov ihneď po zahojení pupočníka. Okrem toho má asi každá mamička zaužívaný každodenný rituál s večerným kúpaním, ktorý je dobré vykonávať asi cca 20 minút po jedle. Dobré je, ak dieťa v bezpečí matkinho náručia počuje zvuk tečúcej vody, čo pri pravidelne sa opakujúcom rituáli v súvislosti s následnými príjemnými zážitkami, dieťatko intuitívne vycíti a vloženie do vody očakáva.

Plávanie v detských kluboch je založené prevažne na splývaní po hladine s oporou rodiča, či už v polohe na chrbátiku alebo na brušku, pričom je veľmi dôležitý správny úchop, ktorý stabilizuje slabé šijové svalstvo dieťaťa. V drvivej väčšine prípadov majú deti vodu rady, ale ako iste všetci vieme ,nie sú schopné „klasicky plávať“, a preto možno ich „plavočenie“ brať ako súčasť hry, kde im treba dať príležitosť, aby sa vo vode hrali aj s hračkami.

Výsledok je zameraný na vhodnom prístupe a primeranom metodickom postupe, čo spôsobí, že dieťa si buď činnosť obľúbi, alebo naopak. Deti si takýmto spôsobom postupne zvykajú nielen na túto činnosť, ale aj na kolektív detí a spoločnosť okolo seba, okrem toho v porovnaní s „neplávajúcimi deťmi“ bývajú otužilejšie, zdravšie, vnímavejšie a krásne prospievajú v psychomotorickom vývoji. Podľa odborníkov hlavný zmysel plávania spočíva vo vytváraní podmienok k pohybovým schopnostiam detí a ich ďalšiemu rozvoju.

Oboznámenie sa s vodou po celom povrchu tela spôsobuje poznanie pôsobenia tlaku a vztlaku vod0,y a tým sa dokážu naučiť plávať aj pod hladinou, čím sú ostatné činnosti rozvíjané akoby prirodzenou formou. Dôležitou súčasťou pri vedení dieťaťa vo vode je neustále nadväzovať slovný a očný kontakt a plynulý prechod medzi nadväzujúcimi polohami, kde náročnejšie lekcie sú striedané s oddychovým časom, často spájaným rôznymi riekankami a pesničkami. A keďže pre deti sú dôležité rituály, lekcie bývajú v podobnom duchu, kde sa časom pridávajú náročnejšie úkony. Pri dodržaní všetkých podmienok, samozrejme i hygienických a biologických, sa stáva pohybová stimulácia u dieťaťa niečím, čo môže byť bohatým prežitkom nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča. Navyše vzájomná väzba podnecuje telesný, pohybový, psychický i sociálny rozvoj. Ak sa už rodič rozhodne pre vodné radovánky, treba si pri výbere takéhoto centra dať pozor na určité zásady ako sú napr.:

  • dostatočne priestranné centrum s vyhovujúcimi hygienickými nárokmi, spĺňajúcimi určité očakávateľné nároky detského i dospelého užívateľa
  • bezpečné priestory vyhovujúce potrebám loziaceho prípadne chodiaceho začiatočníka
  • odpočinkové a relaxačné priestory slúžiace k aklimatizácii po pohybovej činnosti
  • prostredie bazénov by malo spĺňať hygienické predpisy
  • dostatočná teplota vody a vzduchu
  • v neposlednom rade odbornosť, resp. personálne obsadenie inštruktorov

Najlepšie je, ak je možnosť nazretia na prebiehajúcu hodinu, kde sa rodič na základe prvého dojmu vie rozhodnúť. Azda najväčšie pozitívum tohto krásneho športu spočíva v posilnení vzájomného vzťahu rodiča a dieťaťa, v príjemne strávených spoločných chvíľach.

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: