PRE a PROTI mobilu v rukách dieťaťa

redakcia | 30. august 2017
PRE a PROTI mobilu v rukách dieťaťa

Možno aj vy stojíte pred dilemou - kúpiť alebo nekúpiť dieťaťu mobil? Prinášame vám pre aj proti, ktoré možno nasmerujú vaše rozhodnutie.

 4 tipy pre (zúfalých) rodičov roztržitých detí

Mnohí rodičia majú lepší pocit, keď môžu dieťa „zastihnúť“ kedykoľvek cez mobil, alebo keď ono samo môže nadviazať kontakt s rodinou, keď je to potrebné. Na druhej strane majú rodičia strach pred negatívnymi stránkami permanentného používania mobilu ich deťmi.

Nejestvujú žiadne všeobecne platné pravidlá, kedy kúpiť dieťaťu prvý mobil. Všetko závisí od dieťaťa a od situácie.

Prečo kúpiť dieťaťu mobil?

 • Môžete priebežne kontrolovať dieťa a byť pokojní, lebo s ním nadviažete kontakt, keď je to nevyhnutné.
 • Dieťa sa učí uvedomovať i hodnotu peňazí. Postupne sa naučí vychádzať s prideleným finančným limitom na určitý časový úsek.
 • Bolo zistené, že mobilný telefón nahrádza túžbu po fajčení. Deti s mobilom sa cítia byť už tak trochu dospelými, a teda cigaretu nepotrebujú.
 • Deťom mobil vylepšuje ich spoločenský život. Pomocou neho nadväzujú nové priateľstvá, dohadujú stretnutia.
 • Deti majú pocit istoty a bezpečia. Vedia, že sa môžu pomocou mobilu obrátiť na rodičov alebo známych, ak sa dostanú do problémov.

Prečo dieťaťu nekupovať mobil?

 • Podľa českého psychiatra Jiřího Krombholza „môžu textové správy obmedziť rozvoj prirodzenej ľudskej komunikácie. Umožňujú deťom vyjadrovať sa heslovite a učia ich premýšľať zjednodušene.“
 • Tak ako existuje závislosť od drog či alkoholu, existuje aj závislosť od mobilu. Dieťa sa bez neho nepohne ani na krok, a keď ho nemá poruke, jeho správanie sa podobá abstinenčným príznakom.
 • Podľa najnovších výskumov bolo dokázané, že už niekoľkominútový hovor z mobilného telefónu u detí do 16 rokov tlmí mozgovú činnosť (z toho vyplývajú možné problémy s učením, zmeny nálady a správania).
 • Používanie mobilu v škole narúša vyučovací proces, deti si posielajú počas vyučovania SMS správy a tie „šikovnejšie“ aj správne odpovede pri písomke, argumentujúc pritom, že mobil používajú ako kalkulačku.
 • Mobil v rukách dieťaťa či mladistvého oberie rodinný rozpočet v priemere o 10 –20 Eur mesačne.

Dieťa samo doma – kedy je vhodná doba?


Toto by ste mali vedieť predtým, ako zaobstaráte dieťaťu mobil

Pred zaobstaraním mobilu pre deti a mládež by ste mali popremýšľať, na čo bude mobil slúžiť. Až potom si môžete ujasniť, aké funkcie by mal mobil mať.

Tzv. špeciálne mobily pre deti sa veľmi neosvedčili, pretože nezodpovedajú predstavám detského publika. U detí veľmi rýchlo vzplanie túžba po novom, lepšom a výkonnejšom mobile.

Nekupujte deťom drahý a funkciami nabitý mobil. Ľahko priláka pozornosť zlodejov a dieťa sa stane obeťou krádeže.

 • Na začiatok obstarajte dieťaťu mobil s kartou s predplateným kreditom. Dieťa sa lepšie naučí zaobchádzať s prideleným finančným limitom.
 • Dohodnite si s dieťaťom jasné pravidlá používania mobilu, t. j. kedy môže mobil použiť, po akej dobe mu dobijete kredit atď.
 • Naučte dieťa používať mobil „civilizovane“, t. j. objasnite mu, v ktorých situáciách, resp. inštitúciách má zostať mobil vypnutý.
 • Hovorte s deťmi o možných rizikách používania mobilu, napr. o možnosti krádeže, škodlivosti neustáleho telefonovania a jeho vplyve na zdravie a pod.
 • Nevyhrážajte sa zakázaním používania mobilu. Inak sa pravdepodobne vaše dieťa na vás neobráti, keď bude mať problémy.
 • Podporujte samostatnosť dieťaťa. Nevolajte mu a neposielajte SMS správy, ak to nie je nutné. Ide o image vášho syna alebo vašej dcéry, ak ho „prenasledujete“ neustálym volaním, medzi rovesníkmi sa bude cítiť trápne.
 • Nejestvuje len listové tajomstvo, ale aj SMS tajomstvo. Nečítajte potajomky SMS správy vášho dieťaťa. Ponechajte mu súkromnú sféru, aj keď mu mobil financujete.

Kyberšikana (virtuálna šikana): čo môžete urobiť ako rodičia?

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: