Podpora dojčenia

Redakcia | 18. máj 2010

Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenský výbor pre UNICEF
Občianske združenie MAMILA


PODPORA DOJČENIA
Baby Friendly Hospital Initiative

s účasťou svetového odborníka
Dr. Jacka Newmana, FRCPC

5. – 6. júna 2010
Detská fakultná nemocnica – veľká poslucháreň, Limbová 1, Bratislava

 

Prednášajúci: Jack Newman MD, FRCPC
Kanadský pediater, svetový expert v oblasti dojčenia.
- Založil prvú kliniku na podporu dojčenia v najväčšej nemocnici na svete Toronto´s Hospital for Sick Children.
- Poradca UNICEF pre Iniciatívu nemocníc priateľských k deťom (BFHI) v Afrike.

Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME, každý deň účasti: 5 kreditov.


Program konferencie
SOBOTA – 5. 6.
8:30 – 9:00 Registrácia
9:15 – 9:30 Privítanie a príhovor : Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc, MUDr. Viera Haľamová
9:30 – 10:30 The Baby Friendly Hospital Initiative v 3 častiach Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 1.časť Dr. Jack Newman + diskusia
10:30 - 11:00 PRESTÁVKA
11:00 – 12:00 Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 2. časť Dr. Jack Newman + diskusia
12:00 – 13:30 OBED
13:30 – 14:15 Praktické kroky zabezpečenia úspechu dojčenia, 3. časť Dr. Jack Newman + diskusia
14:15 – 14:45 Skupinová diskusia k prednášanej téme
14:45 – 15:15 PRESTÁVKA
15:15 – 17:15 Keď dojčené dieťa nepriberá Dr. Jack Newman

NEDEĽA – 6. 6.
9:00 – 10:00 Dojčenie versus umelé mlieko a kŕmenie z fľaše. Dr. Jack Newman + diskusia
10:00 - 10:30 PRESTÁVKA
10:30 – 11:15 Skupinová diskusia k prednesenej téme
11:15 – 12:00 Kŕmenie podľa časového rozvrhu – prípadová štúdia. Dr. Jack Newman + diskusia
12:00 – 13:30 OBED
13:30 – 14:45 Dojčenie predčasne narodených detí. Dr. Jack Newman + diskusia
14:45 - 15:00 PRESTÁVKA
15:00 – 16:00 Blok otázok účastníkov na ľubovoľné témy z oblasti dojčenia. Dr. Jack Newman a ďalší odborníci
16:00 Ukončenie konferencie.

Doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc., vedecká sekretárka SPS SLS
Mgr. Monika Veselská, podpredsedníčka o. z. Mamila
Prof. MUDr. T. Šagát, CSc., predseda SPS SLS
MUDr. Viera Haľamová, SV pre UNICEF, koordinátorka MBFHI

REGISTRÁCIA
Vzhľadom na obmedzený počet miest, zašlite prihlášku na kurz čo najskôr (najneskôr však do 20. mája 2010) na emailovú adresu: mamila.dojcenie@gmail.com. Prosíme, aby ste pri prihlasovaní uviedli meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mail. Následne Vám potvrdíme Vašu prihlášku. Cestovné, stravu a ubytovanie si každý účastník zabezpečuje sám na vlastné náklady. Na konferencii bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny. Pre účastníkov bude k dispozícii občerstvenie.

Vzhľadom na vysoké náklady spojené s účasťou zahraničného lektora, zašlite spolu s ňou na účet OZ MAMILA: 5999925/5200 (OTP banka) 20,- € ako registračný poplatok, ktorý bude použitý výlučne na náklady spojené s organizáciou kurzu. Cena pre členov OZ MAMILA je 13,- €.

Špeciálna ponuka pre nemocnice
V prípade účasti 5 zdravotníkov z jednej nemocnice, šiesty účastník zdarma. Ako variabilný symbol uvádzajte svoj telefonický kontakt. Do správy pre prijímateľa treba uviesť „registračný poplatok za... (meno účastníka, prípadne počet osôb)“. Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.

V prípade nutnosti, môžete organizátorov kontaktovať na uvedenej emailovej adrese alebo na tel. čísle: 0910 147 223.

Možnosť zakúpiť si DVD Dr. Newmana
Ak máte záväzný záujem zakúpiť si inštruktážne DVD Dr. Newmana o dojčení v angličtine so slovenskými titulkami, uveďte to, prosím, v prihláške a k poplatku za konferenciu pridajte 10,- €.

Možnosti ubytovania
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (oproti Detskej fakultnej nemocnici), tel.: 02-59370671, približná cena: 2-lôžk. izba 12,- €/1 lôžko (plus 1,- €/noc poplatok pre mesto BA).

Možnosti dopravy na miesto konania
Zo železničnej hlavnej stanice: autobus č. 32; trolejbus č. 204 a č. 209 - zo zastávky „SAV“ pod Hlavnou stanicou. Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbus č. 206. Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“.

Ďalšie informácie na stránke občianskeho združenia Mamila.

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: