Odborný kurz o dojčení

Redakcia | 17. november 2008

Milé mamičky,

dovoľujeme si Vás pozvať na Odborný kurz o dojčení za účasti svetového odborníka na dojčenie, Dr. Jacka Newmana.

 

 

Termín konania: 29. – 30. novembra 2008

Miesto konania: Detská fakultná nemocnica – veľká poslucháreň, Limbová 1, Bratislava

 

Chcete kvalifikovane pomáhať mamičkám pri dojčení?
Ak áno, pozývame vás na kurz pre poradkyne pri dojčení, ktorý organizuje Slovenský výbor pre UNICEF, občianske združenie MAMILA a Únia materských centier v dňoch 29. - 30. novembra 2008 v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Tento kurz bude druhý v poradí zo série troch na seba nadväzujúcich kurzov, ktorý pripraví poradkyne, laktačné konzultantky a zdravotníkov na poskytovanie kvalifikovanej pomoci matkám najmä pri rozvoji laktácie a pri riešení problémov, ktoré sa môžu pri dojčení vyskytnúť. Náplňou kurzu budú odborné prezentácie, ale aj práca v malých skupinách, zamerané na riešenie špecifických problémov pri dojčení a konkrétnych otázok, prípadových štúdií, a to v súlade so štandardným dokumentom EÚ. Po skončení tohto kurzu dostane každá účastníčka osvedčenie o účasti.

Môžem sa na túto druhú časť kurzu prihlásiť, aj keď som nebola na prvej?
Ak máte skutočne záujem prísť na druhú časť kurzu a predtým ste sa nezúčastnili prvej časti, budeme radi, keď to uvediete pri prihlasovaní. Máte dve možnosti: Buď sa zúčastníte iba tejto druhej časti a získate len osvedčenie o účasti alebo, ak budete chcieť získať aj certifikát, zašleme vám študijné materiály z predchádzajúcej časti na CD spolu so zadaním eseje. Podmienkou pre získanie certifikátu bude vypracovanie eseje, preštudovanie všetkých materiálov, absolvovanie tretej časti kurzu a úspešné vykonanie skúšky. Bude vám tiež ponúknutá možnosť stať sa členkou Mamily (občianskeho združenia, organizujúceho poradkyne pri dojčení a iných, ktorí chcú podporovať dojčenie na Slovenku).

Prednášajúci: Jack Newman MD, FRCPC
Kanadský pediater, svetový expert v oblasti dojčenia. Založil prvú kliniku na podporu dojčenia v najväčšej nemocnici na svete Toronto´s Hospital for Sick Children. Je poradcom pre UNICEF pre Iniciatívu nemocníc priateľských k deťom (BFHI) v Afrike. Je autorom knihy o dojčení a tiež autorom DVD dokumentu s podrobnými ukážkami správneho spôsobu dojčenia. Pravidelne publikuje v odborných vedeckých periodikách na tému dojčenia, napr. Scientific American a v mnohých ďalších. Prednášky Dr. Jacka Newmana budú z angličtiny tlmočené do slovenčiny.

Možnosť zakúpiť si knihu Dr. Newmana
Ak máte záväzný záujem zakúpiť si knihu Dr. Newmana Dr. Jack Newman´s Guide to Breastfeeding v
angličtine, uveďte to, prosím v prihláške. Stojí cca $28.

REGISTRÁCIA
Vzhľadom na obmedzený počet miest, zašlite prihlášku na kurz čo najskôr na mailovú adresu: monika.veselska@gmail.com alebo formou SMS na mobil. číslo: 0910-147 223. Prosíme, aby ste pri prihlasovaní uviedli meno, priezvisko, titul, telefonický kontakt, e-mail. Obratom Vám potvrdíme Vašu prihlášku. Cestovné, strava a ubytovanie je na vlastné náklady každého účastníka. Vzhľadom na vysoké náklady spojené s účasťou zahraničného lektora, zašlite spolu s ňou na účet OZ MAMILA: 5999925/5200 (OTP banka) 500,- Sk ako registračný poplatok, ktorý bude použitý výlučne na náklady spojené s organizáciou kurzu. Cena pre členov OZ MAMILA je 200,- Sk. Ako variabilný symbol uvádzajte svoj telefonický kontakt. Do správy pre prijímateľa treba uviesť "registračný poplatok za.." (meno účastníka, prípadne počet osôb). Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.

Možnosti ubytovania
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (oproti Detskej fakultnej nemocnici), tel.: 02 59370671, cena: 2-lôžk. izba 350,- Sk/1 lôžko (plus 30,-Sk/noc poplatok pre mesto BA).
Možnosti dopravy na miesto konania
Zo železničnej hlavnej stanice: autobus č. 32; trolejbus č. 204 a č. 209 – zo zastávky „SAV“ pod Hlavnou stanicou. Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“. Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: trolejbus č. 206. Vystúpiť treba na zastávke „Magurská“.

Navštívte aj Poradňu dojčenia na mamaaja.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: