Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové tlačivá!

Sociálna poisťovňa | 27. máj 2020
Sociálna poisťovňa upozorňuje na nové tlačivá!

Ak pokračujete v OČR aj po otvorení škôl, stačí poslať len Čestné prehlásenie - ale na novom formulári.

Pokiaľ ste sa rozhodli nedať dieťa do škôlky ši do školy a pokračujete v poberaní OČR, nemusíte podávať novú žiadosť, stačí vyplniť upravený formulár Čestného vyhlásenia.

Nové formuláre zo Sociálnej poisťovne

V súvislosti s dobrovoľným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie.

Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú ju.

Nový formulár Čestného vyhlásenia je určený všetkým poberateľom dávky (súčasným, ktorí pokračujú v OČR a aj júnovým „novým“ žiadateľom), ktorí v ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali, resp. vyznačia, či dieťa jasle/školu/škôlku v júni navštevovalo. Toto Čestné vyhlásenie treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť do konca júna. 

Znamená to, že ak si poistenec nárok na ošetrovné uplatnil prostredníctvom pôvodnej žiadosti (už poberá dávku ošetrovné), novú žiadosť o ošetrovné od 1. júna 2020 nie je potrebné podať, bude v nej pokračovať a na konci júna pošle pobočke už len formulár Čestné vyhlásenie aj s údajmi, či dieťa navštevovalo školu/škôlku.

Zmenené formuláre nájdete TU 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: