Sociálna poisťovňa informuje: Ošetrovné a nemocenské pre koronavírus vybavíte TAKTO

MK/socpoist. sk | 10. Mar 2020
Sociálna poisťovňa informuje: Ošetrovné a nemocenské pre koronavírus vybavíte TAKTO

Nemusíte k lekárovi, ani na pobočku Sociálnej poisťovne osobne.

Rodičia detí navštevujúcich škôlky a školy, ktoré dočasne uzatvorili, si môžu v Sociálnej poisťovni uplatniť nárok na ošetrovné. 

Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy tak, aby sa obmedzil osobný kontakt.
Ošetrovné v tejto situácii môžu rodičia dostávať aj viac ako 10 dní.

Úradné hodiny Sociálnej poisťovne budú od pondelka obmedzené - od 8.00 do 11.00. 

Rodičia si môžu nárok na ošetrovné uplatniť aj spätne. Nie je potrebné, aby poistenec podal žiadosť o ošetrovné v ten istý deň, ako bola škôlka alebo škola uzavretá. 

Žiadosť si môžete podať aj prostredníctvom formulára

Žiadosť si možno uplatniť prostredníctvom telefonického kontaktu na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) alebo prostredníctvom nového formulára. Nájdete ho TU: 

Sociálna poisťovňa vyzýva ľudí, aby uprednostnili posielanie žiadosti o ošetrovné poštou alebo mailom.  

Takto vybavíte OČR v súvislosti s koronavírusom:

Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky, alebo prostredníctvom formulára. 

Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia, zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

V prípade žiadosti o PN je postup takýto:

Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu.

Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu.

V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

Zdroj: socpoist.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: