UNICEF Slovensko posiela ďalšie peniaze na pomoc Haiti

Redakcia | 5. február 2010

Slovenské zastúpenie detského fondu UNICEF odoslalo k dnešnému dňu spolu viac ako 100 000 eur na pomoc deťom.

TLAČOVÁ INFORMÁCIA
5. február 2010, Bratislava

UNICEF Slovensko posiela ďalšie peniaze na pomoc Haiti
Slovenské zastúpenie detského fondu UNICEF odoslalo k dnešnému dňu
spolu viac ako 100 000 eur na pomoc deťom

Detský fond UNICEF Slovensko dnes poslal na pomoc deťom na Haiti ďalšie prostriedky vo výške viac ako 55-tisíc eur. Celkovo už odoslal viac ako 100-tisíc eur. Prostriedky sa používajú na bezprostrednú humanitárnu pomoc deťom, ktoré postihlo zemetrasenie v Port-au-Prince a meste Jacmel. UNICEF pracuje aj necelý mesiac od katastrofy v pohotovostnom režime a aj v nasledujúcich mesiacoch bude poskytovať predovšetkým humanitárnu pomoc. Stále nie je možné odhadnúť počet detí, ktoré pri katastrofe osireli, presnejšie čísla budú k dispozícii asi o tri mesiace. Pri poskytovaní pomoci a plánovaní dodávok UNICEF pracuje s číslom 50- až 55-tisíc detí. Zbierka UNICEF Slovensko na pomoc deťom z Haiti je stále aktuálna – č. ú.: 26297 26297 / 1100, variabilný symbol 0110.

* * *

Čo robí UNICEF za pomoci partnerov na ochranu a prežitie detí na Haiti:

 • od zemetrasenia pristálo na Haiti 17 lietadiel s dodávkami UNICEF - celkovo sme dodali 250,55 metrických ton potrebných na záchranu detských životov. Ďalšia pomoc je na ceste.
 • oddnes počas najbližších desiatich dní postavíme 10 skladov UNICEF, každý s rozlohou 240 m2 (každý deň jeden). Budú v nich uskladnené a pripravené na ďalšiu distribúciu nové dodávky núdzových humanitárnych zásob – lieky, lekárske potreby, výživa pre deti, vzdelávacie sady a ďalšie zásoby potrebné na pomoc obyvateľom Haiti.
 • denne dodávame s pomocou partnerov 2,6 milińa litrov pitnej vody pre viac ako 520-tisíc obyvateľov, vrátane nemocníc a 60 sirotincov, aby sa predišlo vážnym zdravotným problémom spôsobeným kontaminovanou vodou a infekčným hnačkám, ktoré sú najväčším zabijakom detí vo veku do 5 rokov
 • zabezpečujeme stavbu latrín. Primeraná sanitácia a vzdelávanie v otázkach hygieny sú jedným z opatrení, ako zamedziť šíreniu chorôb. Doteraz vzniklo v Port-au-Prince a blízkom okolí 750 latrín. Potrebných je omnoho viac latrín, no ich stavba podlieha súhlasu samosprávy – musí byť odobrené každé miesto, kde sa vyhĺbi jama a postaví latrína. Lokálne rádiá vysielajú výzvy na dodržiavanie hygieny a používanie latrín.
 • druhého februára začala očkovacia kampaň, počas ktorej sa postupne zaočkuje 500 000 detí vo veku do 7 rokov proti osýpkam, záškrtu a tetanu. Práve tieto choroby často prichádzajú práve v čase krízy. Špeciálna pozornosť bude venovaná deťom do 2 rokov, ktoré sú najnáchylnejšie ochorieť
 • v spolupráci so Save the Children sme zriadili 23 zón priateľských k deťom, v 10 z nich sú zabezpečené aktivity psychosociálnej pomoci
 • špeciálnu pozornosť venujeme deťom do 2 rokov, dodávame vysokonutričnú výživu pre ťažko podvyživené deti, zaisťujeme terapeutickú výživu, doplnkovú výživu a primerané dávky jedla
 • deti bez sprievodu sú mimoriadne zraniteľné a potrebujú špeciálnu starostlivosť. UNICEF pre ne pripravil Špeciálne-detské-sady, ktoré obsahujú podložky na spanie, deky, uteráky, oblečenie a bielizeň, hygienické pomôcky (mydlo, zubnú kefku a pastu) – každá sada je určená pre 20 detí. Dodnes boli rozdistribuované sady pre 3 500 detí, celkovo sú pripravené sady pre 50-tisíc detí.
 • vyhľadávame deti bez sprievodu – na uliciach, v nemocniciach, v kempoch a navštívili sme aj 77 sirotincov, kam sa deti mohli zatúlať
 • registrujeme deti bez sprievodu dospelých – zoznamy budú k dispozícii aj pre rodičov hľadajúcich svoje deti a deti svojich príbuzných a pátrame po príbuzných
 • postupne umiestňujeme deti bez sprievodu dospelých v chránených zónach (deti, u ktorých to nedovoľuje zdravotný stav, ostávajú zatiaľ v nemocniciach)
 • je tu pre ne k dispozícii pitná voda, strava, prístrešie, lieky, sanitácia a tiež priestor pre provizórnu školu, hry, šport a interakciu s inými deťmi, ako aj odborníci, ktorí im emocionálne pomôžu ľahšie prekonať to, čo zažili
 • druhého februára začali fungovať školy, ktoré zemetrasenie nepoškodilo. V krízových situáciách plných chaosu znamená škola pre deti návrat k normálnosti a zvyšuje pocit bezpečia. UNICEF začal s dodávkou školských potrieb, ďalšie zásoby sú na ceste.
 • na letisku v Port-au-Prince máme vlastný špecializovaný personál, ktorý kontroluje doklady u všetkých detí, aby sa zabránilo ilegálnym vývozom z krajiny
 • poučili sme personál v nemocniciach, ako dohliadať na deti a kontrolovať doklady dospelých, ktorí by chceli odviesť akékoľvek dieťa
 • na všetkých výstupných miestach z krajiny by mali byť policajné jednotky a zároveň partneri kontrolujú pohraničné oblasti
 • každý hlásený prípad podozrenia z únosu sa vyšetruje
 • lokálne rádiá vysielajú informácie o tom, ako chrániť deti a ako môžu rodičia nájsť svoje deti

 


Detský fond UNICEF bol založený v roku 1946 a hoci patrí medzi agentúry OSN, nie je, ani nikdy nebol financovaný z fondov OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Organizácia je financovaná z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a ďalších podporovateľov.

UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na ich dodržiavanie v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáha deťom v rozvojových krajinách prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania. Zaisťuje zdravie a výživu detí, preventívne programy, núdzové dodávky liekov, vakcíny do rozvojových krajín, pitnú vodu, sanitáciu, základné vzdelanie, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. UNICEF je najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín a v roku 1965 získal Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov.

Okrem práce v teréne v rozvojových krajinách a práce národných výborov, UNICEF sústreďuje a publikuje údaje o stave detí sveta /najmä prostredníctvom svojho výskumného centra Innocenti Research Centre/ a spracúva podklady pre kvalifikované rozhodnutia vlád jednotlivých krajín. www.unicef.org

Slovenský výbor pre UNICEF je autonómnou mimovládnou organizáciou, ktorá je s centrálou UNICEF spojená akreditačnou dohodou. UNICEF Slovensko zbiera financie na pomoc deťom v rozvojových krajinách a usiluje o implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa. www.unicef.sk / www.priateliadeti.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: