Športy a športové krúžky - 7. časť

PaedDr. Dagmar Baluchová | 2. máj 2010

Ak máte doma „živé striebro“, ktoré má veľa energie, rado športuje a rýchlo sa nevzdá, florbal je preň určite vhodný šport.

Ani hokej, ani futbal,
ale

FLORBAL!

Ak máte doma „živé striebro“, ktoré má veľa energie, rado športuje a rýchlo sa nevzdá, florbal je preň určite vhodný šport.

Začiatky florbalu sa datujú do Švédska, kde sa v 70-tych rokoch minulého storočia hrala medzi mládežou s obľubou hra s názvom innebandy. Hokejka, loptička a žiaden ľad – to ostalo vo florbale dodnes. Švédsko udáva trend vo vývoji tohto športu aj naďalej, a to rovnako v jeho pravidlách, ako i v medzinárodných súťažiach. Krajiny, v ktorých sa hrá florbal, združuje Medzinárodná florbalová federácia (IFF). Tá okrem iného upravuje aj výstroj samotných hráčov florbalu.

Na Slovensku sa plastová hokejka s ohnutou čepeľou a deravou plastovou loptičkou po prvý raz objavila v roku 1999. Vtedy vznikol aj Slovenský zväz florbalu (SZFB), kde nájdete bližšie informácie o kluboch, do ktorých by ste mohli zapísať svoje ratolesti, ak sa pre tento šport nadchnú (viac na http://www.szfb.biznisweb.sk).

Niečo z pravidiel...
Florbal sa podobá hokeju, no hráči – počas zápasu hrajú za každé mužstvo piati (útočníci aj obrancovia) a jeden brankár – nemajú ochranný výstroj, ani prilby (neplatí pre brankára). Pokiaľ ide o pravidlá, florbal sa hrá v troch tretinách po 20 (prípadne 15) minút hracieho času. Hrací čas sa prerušuje, ak sa lopta dostane mimo hracej plochy, ak je trestné strieľanie,  porušia sa pravidlá hry ap. V zápase rozhodujú dvaja rozhodcovia.

Vo florbale, na rozdiel od hokeja, nie je prípustný akýkoľvek fyzický kontakt hráčov. Nepovolená je tiež vysoká hra hokejkou, hráč môže čepeľou trafiť loptičku iba do výšky svojich kolien. Akýkoľvek kontakt hokejky a hokejky, kde nie je loptička, sa vo florbale považuje za technický priestupok. Za takýchto a im podobných situácií vznikajú rozohratia hry ťuknutím do loptičky. Vo florbale sa na rozdiel od hokeja za rôzne priestupky (je to presne dané) udeľuje žltá karta a červená karta v poradí 1, 2, 3.

Výstroj
Hokejka – je najdôležitejšou časťou výstroja. Florbalové palice sú vyrábané zo sklených, polykarbónových či karbónových vlákien, čo zabezpečuje ich ľahkosť, ale i vyššiu lámavosť. Podľa florbalových odporúčaní by mala byť detská hokejka vysoká po lakeť dieťaťa. Tvrdosť sa pohybuje v rozpätí od 20 do 35 mm a je na hokejke vyznačená (čím vyššie číslo, tým mäkšia palica). Pre deti a začiatočníkov sa odporúča mäkká palica, pre pokročilých stredná, pre mužov tvrdá (kvôli možnosti častejšieho zlomenia).

Hokejková čepeľ – v ponuke špeciálnych obchodov so športovými potrebami je ich dostatočný výber. Taktiež sa líšia tvrdosťou. Mäkké čepele sú dobré na riadenie loptičky, tvrdé sú zasa lepšie pri streľbe. Čepeľ môže byť tvarovaná podľa potrieb hráča, pri ohýbaní sa musí dodržať maximálne zahnutie 30 milimetrov. S ohnutou čepeľou hráč lepšie pracuje s loptičkou.

Obuv  – keďže sa florbal hrá predovšetkým v halách, je nutná obuv, ktorá vyhovuje halovej podlahe. Ideálna je obuv, ktorá sa využíva napr. pri basketbale či hádzanej. Existuje aj špeciálna florbalová obuv, ktorá má protišmykovú podrážku a špeciálne zosilnené bočné časti.

Loptičky – špeciálne florbalové, líšia sa materiálom a technológiou výroby, čo ovplyvňuje ich životnosť, dráhu letu, ale i presnosť hry. Sú umelohmotné, ľahké, s dierkami. Odporúča sa, aby sa pri florbale používali certifikované loptičky.

Oblečenie – na tréningy je vhodné predovšetkým bavlnené oblečenie, ako tričká, krátke nohavice ap. Na zápasy zabezpečujú kluby pre svojich zverencov dresy. Brankár musí mať dlhé nohavice, vestu, masku, kolenačky a môže mať rukavice.

Vak – na uskladnenie a prenos hokejky sa využíva vak (pre 1 až 4 kusy). Nie je súčasťou povinnej výbavy.

Orientačné ceny výstroja pre detský florbal:
florbalová hokejka – od 10 €
čepeľ – od 3 €
loptička – od 1 €
vak na hokejku/y – od 10 €
florbalová maska pre brankára – od 50 €

ROZHOVOR:

Bez talentu a trénovania nie sú výsledky

O tom, či je florbal vhodný pre všetky deti, kedy je najlepšie začať a do akej miery je nebezpečný, nám porozprával Bc. Peter Mihalik, prezident florbalového klubu FBC Predator Sabinov.

Aké výhody má táto hra oproti ľadovému hokeju? Prečo by rodičia mali pri výbere športu pre svoje dieťa uvažovať práve o florbale?
Predovšetkým, florbal nie je finančne náročný. Hokejka pre začiatočníka sa dá zadovážiť do 20 eur, športovú obuv a oblečenie má každé dieťa. Loptička stojí minimálnu sumu. Nič viac k hre nie je potrebné.

Je florbal viazaný iba na halové prostredie, alebo ho možno hrať aj vonku?
Hráva sa aj vonku, ale vtedy je potrebný špeciálny povrch ihriska. Ale skôr je to výsostne šport do haly. Florbalové hokejky sú tomu prispôsobené.

Ak sa 8 – 10-ročný chlapec rozhodne, že chce hrať florbal a príde do vášho klubu, čo ho čaká?
Máme dohodu, že prvý mesiac nikto nový nič neplatí. Hru si môže vyskúšať, požičiame mu hokejku. Je zbytočné, aby si ju hneď na začiatok kupoval, pretože ak ho hra nechytí, nemá to význam. Takisto ak tréner vidí, že chlapec nie je dostatočne zdatný, sám mu prijateľnou formou vysvetlí, čo je preňho vhodnejšie.

Ako sa „florbaluchtiví“ chlapci dostávajú k vám?
Náš tím zorganizoval školskú florbalovú ligu, do ktorej sa zapojili žiaci zo šiestich základných škôl z nášho okresu a jedna škola zo spišského regiónu. Táto liga je pre nás zásobáreň, z ktorej si vyberáme najlepších chlapcov, ktorí by boli potenciálne vhodní pre tento šport. V našom klube sú zatiaľ iba v jednej vekovej kategórii, spadajúcej do 15 rokov, ale už v tomto roku ich budeme členiť podrobnejšie, závisí to však od toho, koľko chlapcov a akého veku príde.

Od koľkých rokov je vhodné, aby deti hrali florbal?
Každý klub má v tomto smere svoje pravidlá. Podľa môjho názoru je však ideálny na začínanie s florbalom 3. ročník ZŠ. Je to aj preto, že florbalová hra je rýchla, hráči potrebujú mať dobrú koordináciu, musia vedieť vnímať loptičku, ale aj spoluhráčov a súperov. Menšie deti nemajú ešte natoľko vyvinuté priestorové videnie. Je tu preto väčšie riziko úrazov, čo zvyšuje aj fakt, že pri florbale sa nepoužívajú žiadne chrániče, ani prilby.

Čiže ideálne dieťa pre florbal by malo byť rýchle, obratné...
Áno. Je dobré, ak má aj tímové myslenie, je to kolektívna hra. Potrebná je aj aká-taká hokejková technika. Nie je na škodu, ak inklinuje k hokeju. Tam získa určité základy, ktoré pri florbale rozvinie, ale trochu iným smerom. S futbalom je to trochu horšie. Máme deti, ktoré predtým hrali futbal. Ich kondícia je veľmi dobrá, ale technicky sa ťažšie prispôsobujú hre s hokejkou.

Je podľa vás vhodné, aby deti, ktoré majú sklon k úrazom, sa tomuto športu radšej vyhli?
Nie, to určite nie. Ja sám som bol takéto dieťa, ale pri florbale sa mi nikdy nestal žiaden vážnejší úraz. Florbal je koordinovaná hra a ak hráč robí to, čo má a rešpektuje pritom aj svoje možnosti, riziko úrazu je minimálne.

Florbal je náročný na vytrvalosť a dýchanie. Je pre deti ťažké naučiť sa správne pracovať pri hre?
Tréningy sú postavené tak, aby boli deti zaťažované všestranne, so zohľadnením ich veku a fyzických možností. Dbáme na dodržiavanie pitného režimu, je to jedna z podmienok správneho prístupu. Špeciálne zostavy ohľadom dýchania nerobíme, ale ide to ruka v ruke so samotným nácvikom na tréningoch. Každé dieťa sa musí samo naučiť správne dýchať, ak chce ísť kondične hore.

Je potrebná aj individuálna príprava?
Niektoré deti ju majú, napr. si doma samy skúšajú s hokejkou a loptičkou rôzne grify. Veľmi to ich hraniu pomáha. Ale nie je to podmienka, nevyžadujeme to v rámci tréningovej prípravy. Vhodný je aj beh, alebo nejaký ďalší vytrvalostný šport.

Ako často mávajú tréning deti vo vašom klube?
Naša „juniorka“ sa stretáva raz týždenne. Avšak sú to deti pozbierané z rôznych škôl v našom okrese. Na každej z týchto škôl máme učiteľov, ktorí inklinujú k florbalu a venujú sa týmto deťom osobitne 2 až 3-krát do týždňa. Náš tréning je zameraný na zohranie, na pochopenie taktiky ap. Úrovni nášho klubu to postačuje, ale ak už hovoríme o kluboch, ktoré sú v „topke“, tam už majú deti aj viacfázové tréningy.

Myslíte si, že florbal vyžaduje špeciálne nadanie? Dokáže formovať osobnosť dieťaťa?
Talent je, samozrejme, aj pri tomto športe potrebný. Ale chlapec, ktorý má talent a „nemaká“, nemôže čakať výsledky. Dnes sa však deti nechcú príliš namáhať. Prídu nadšené, chcú sa zabávať, ale nevedia pochopiť, že ak chcú hrať, pravidelne a poriadne, musia trénovať – poctivo a naplno. Deti ako také sú súťaživé, ale ak sa im nedarí, často sa nevedia premôcť a netrénujú viac, ale naopak, ochabnú.

Je florbal vhodný aj pre dievčatá?
Áno, pre niektoré určite. Vo florbale platia pre dievčatá aj chlapcov rovnaké pravidlá. Na Slovensku existuje aj dievčenská a ženská liga.

Viac informácií nájdete na http://fbcpredatorssb.webnode.sk.

FOTO: archív klubu

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: