Školy v prírode a detské letné tábory

Redakcia | 26. May 2010

Školy v prírode a detské letné tábory sú tým najlepším riešením, ako stráviť plnohodnotne čas medzi svojimi rovesníkmi, či už počas školského roka alebo v prázdninovom období.

Je výborné, ak deti počas školského roka majú možnosť zmeniť svoj tradičný režim a spestriť si ho, rovnako cez prázdniny by si mali odpočinúť a načerpať veľa novej pozitívnej energie. Školy v prírode a detské letné tábory sú tým najlepším riešením, ako stráviť plnohodnotne čas medzi svojimi rovesníkmi, či už počas školského roka alebo v prázdninovom období. Predstavujú totiž nezabudnuteľnú súčasť detského života!

Veľmi dôležitým momentom je vzájomná konfrontácia detí, ich formovanie správania na nových miestach bez „ochrannej ruky“ svojich rodičov, nehovoriac o spoznávaní nových miest a zaradenia samých seba do rovnocenného kolektívu. A to všetko pod drobnohľadom svojich pani učiteliek alebo kvalifikovaných oddielových vedúcich, ktorí sa snažia pozitívne rozvíjať detskú osobnosť. Deti taktiež získavajú možnosť otvorenejšie hovoriť o svojich problémoch, pocitoch a vedia sa lepšie presadiť. Táto zmena prostredia, množstvo rôznych aktivít a noví kamaráti pôsobia blahodárne na ich všestranný rozvoj.

Jednou z popredných cestovných kancelárií na Slovensku, ktorá ponúka školy v prírode a detské tábory je Cestovná kancelária Slniečko v Trenčíne, špecialista na detské rekreácie. Už viac ako 14 rokov organizuje pobyty pre deti na veľmi vysokej úrovni s kvalitne zaškoleným personálom a v starostlivo vybraných strediskách. Pobyty organizuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V prípade bližšieho záujmu môžete kontaktovať CK Slniečko v Trenčíne v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. na telefónnych číslach 032 652 19 11, 032 658 00 10 alebo 0915 879 018. Kompletnú aktuálnu ponuku škôl v prírode a letných táborov nájdete na www.ckslniecko.sk.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: