Klauni prinesú viac radosti a smiechu

2.2.2010 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Aj v tomto roku občianske združenie Červený Nos Clowndoctors pokračuje s programom Niečo navyše. V rámci tohto projektu prídu zdravotní klauni aj za deťmi do nemocníc, ktoré počas roka pravidelne nenavštevujú.

Bratislava (28. januára 2010) - Aj v tomto roku občianske združenie Červený Nos Clowndoctors pokračuje  s programom Niečo navyše. Nadväzuje tak na tradíciu založenú v roku 2006. V rámci tohto projektu prídu zdravotní klauni aj za deťmi do nemocníc, ktoré počas roka pravidelne nenavštevujú.

V súčasnosti sa z pravidelných klauniád tešia detskí pacienti, hospitalizovaní v 11  nemocniciach na Slovensku. Sú to tri nemocnice v Bratislave, jedna v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Martine, Liptovskom Mikuláši, Nitre a v Trnave. Ročne prinesú zdravotní klauni humor a dobrú náladu takmer 20 tisíckam malých pacientov.

Vo februári zdravotní klauni rozveselia a potešia deti v nasledovných nemocniciach:

 • FORLIFE, n. o., Všeobecná nemocnica Komárno, detské oddelenie –  4. februára o 14.00 h
 • Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, detské oddelenie –  4. februára o 13.00 h
 • Nemocnica A. Wintera, n.o., Piešťany, detské oddelenie – 9. februára o 14.00 h
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, detské oddelenie – 10. februára o 14.00 h
 • Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, detské oddelenie – 11. februára o 14.00 h
 • Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, detské oddelenie – 16. februára o 14.00 h
 • NaP, n.o., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, detské oddelenie – 17. februára o 14.30 h
 • Nemocnica s poliklinikou, a.s., Spišská Nová Ves, detské oddelenie – 22. februára o 13.30 h
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, pediatrická klinika – 23. februára o 14.00 h
 • Detská fakultná nemocnica Košice, oddelenie detskej chirurgie – 23. februára o 15.30 h
 • Fakultná nemocnica Trenčín, pediatrická klinika – 24. februára o 14.00 h

 

Viac informácií o činnosti občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors môžete nájsť na internetovej stránke www.cervenynos.sk

Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors aktívne pôsobí na Slovensku od apríla 2004.  Hlavným iniciátorom jeho vzniku  je Gary Edwards, ktorý prišiel na Slovensko na pozvanie MUDr. Daniely Sejnovej, primárky Detskej onkologickej kliniky  Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch. Združenie je členom medzinárodnej organizácie RED NOSES INTERNATIONAL so sídlom vo Viedni.

Hlavným zámerom občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors je podporovať psychickú pohodu detských pacientov a pomocou humoru im pomôcť prekonávať strach z liečebných procedúr a nemocničného prostredia. Túto základnú myšlienku realizuje združenie formou pravidelných návštev zdravotných klaunov v nemocniciach s dlhodobo hospitalizovanými deťmi prevažne s onkologickou diagnózou.

Združenie spolupracuje s 25 profesionálne vyškolenými zdravotnými klaunmi. Z ich pravidelných klauniád sa tešia deti, hospitalizované v 11  nemocniciach na Slovensku. Sú to 3 nemocnice v Bratislave (na Kramároch, v Petržalke a v Podunajských Biskupiciach), po jednej nemocnici v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Martine, Nitre, Trnave a v Liptovskom  Mikuláši.

V rámci tradičného programu Niečo navyše rozveseľujú zdravotní klauni aj deti v nemocniciach, ktoré počas roka pravidelne nenavštevujú. Sú to napríklad nemocnice v Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Komárne, Dunajskej Strede, Michalovciach, v Bánovciach nad Bebravou a ďalšie.

Vďaka ústretovosti spoločnosti 02 sa združeniu v 10 nemocniciach na Slovensku podarilo zrealizovať projekt s názvom „Linka domov“. Deti na 14 lôžkových oddeleniach v 10 nemocniciach môžu využívať 24 mobilných telefónov aj s kreditmi na bezplatné volanie domov svojim najbližším.

Občianske združenie v októbri 2009 začalo s realizáciou  nového projektu s názvom Cirkus Paciento a v najbližšom období pripravuje aj návštevy pacientov na geriatrických oddeleniach.
Každý mesiac absolvujú zdravotní klauni viac ako 50 návštev hospitalizovaných detí. Ročne prinesú humor, smiech a dobrú náladu takmer 20 tisíckam malých pacientov.
Jedna z možností, ako podporiť pôsobenie zdravotných klaunov v nemocniciach na Slovensku, je poukázať združeniu 2 % z daní.