8. Slovenská CF konferencia

27.2.2010 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

23.-24. apríla 2010 sa v Banskej Bystrici bude konať 8. Slovenská CF konrerencia.

Slovenská asociácia cystickej fibrózy v spolupráci s DFNsP Banská Bystrica, CF centrum pre deti, 
FNsP F.D.Roosvelta, Banská Bystrica, centrum pre dospelých, Slovenská lekárska spoločnosť a Progress, s.r.o. 
organizujú pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Richarda Rašiho, MPH 

8. konferenciu cystickej fibrózy.
Konferencia sa uskutoční 23. až 24.apríla 2010 v posluchárni FNsP F.D.Roosvelta v Banskej Bystrici.

Viac na www.cfkonferencia.sk
      www.cfasociacia.wordpress.com
www.progress.eu.sk