DOMÁCE NÁSILIE nie je mýtus!

redakcia | 25. Nov 2017
DOMÁCE NÁSILIE nie je mýtus!

25. november je Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanému na ženách.

V tento deň sa celý svet zamyslí nad mrazivými osudmi týraných žien a predovšetkým nad silou tých, ktoré sa odhodlali vzoprieť sa tejto neľahkej situácii a ísť ďalej.

10 mýtov o domácom násilí

Mýtus č. 1: To nie je násilie, tí dvaja sa len hádajú.

Mýtus č. 2: Násilie sa vyskytuje iba v problémových rodinách.

Mýtus č. 3: Násilie v rodine je súkromná záležitosť, štát by sa do toho nemal
                  miešať.       
                      
Mýtus č. 4: Ženy si len vymýšľajú, aby získali byt, alebo výhody pri rozvode.

Mýtus č. 5: Ženy asi chcú byť týrané, inak by predsa násilníka opustili.

Mýtus č. 6: Ženy provokujú násilie, alebo si ho nejakým spôsobom zaslúžia.

Mýtus č. 7: Ženy si samy vyberajú partnerov, ktorí ich týrajú.

Mýtus č. 8: Muži týrajú ženy, pretože sami v detstve zažili násilie.

Mýtus č. 9: Základnou príčinou mužského násilia je alkoholizmus.

Mýtus č. 10: Muži týrajú ženy preto, lebo nedokážu vyjadriť svoje city iným
                    spôsobom.domáce násilie

Na koho sa obrátiť v prípade domáceho násilia:


Polícia - tel. 158

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia - www.pomocobetiam.sk - poskytuje bezplatné psychologické, právne a sociálne poradenstvo a pomoc obetiam trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných nehôd a katastrôf, ako aj ich blízkym a svedkom trestných činov. Informácie o službách a o prístupe k nim poskytuje Linka pomoci obetiam - 0850 111 321

Občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze - poskytuje pomoc (právne, sociálne a psychologické poradenstvo, možnosť umiestnenia detí v pobytovom Detskom krízovom centre Náruč) deťom, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania, rovnako aj týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Kontakt: 041/516 65 43, 516 65 44, e-mail: naruc@nextra.sk

Občianske združenie Aliancia žien Slovenska - poskytuje vo svojom Krízovom centre obetiam domáceho násilia sociálne, právne a psychologické poradenstvo, asistenciu a pomoc. Kontakt: 0903 519 550, e-mail: alianciazien@alianciazien.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: