Pozor na priveľa chvály!

Pozor na priveľa chvály!
16.12.2014 v kategórii Batoľa, autor MAMA a ja, foto: istockphoto.com

Chvála má ústredné miesto vo výchove, ale prílišná chvála môže viesť k problémom.

Chvála má ústredné miesto vo výchove, ale prílišná chvála môže viesť k problémom. Keď sa vášmu dieťaťu niečo dôležité podarí, treba ho pochváliť, ale používať pochvalu na všetko, čo urobí, stráca pre dieťa význam. Pochvala sa stala takým populárnym nástrojom pri výchove, že sa používa pričasto, čiže menej úprimne, ako odpoveď na akúkoľvek činnosť dieťaťa a jej význam pre dieťa sa zmenšuje. Keď ich napríklad pochválite zakaždým, keď dojedli obed alebo si umyli zuby, nerobíte celkom správne, pretože podkopávate silu pochvaly a oberáte ju o význam. 

Kedy má pochvala skutočne význam?

  • Chváľte svoje dieťa, keď vás skutočne nadchne tým, čo urobilo.
  • Skúste niekedy nič nepovedať. Občas je vaša tichá, ale sústredená pozornosť a úsmev to, čo dieťa potrebuje.
  • Chváľte snahu, nie inteligenciu.
  • Aj poďakovanie je forma chvály: „Vďaka, že si odpratal tie hračky.“