Skríningové vyšetrenie novorodenca

MUDr. Monika Antošová | 19. marec 2019
Skríningové vyšetrenie novorodenca

Na čo slúži a čo dokáže odhaliť?

Skríningové vyšetrenie je  spôsob vyšetrenia, ktoré sa robí buď celoplošne, alebo u určitej veľkej skupiny ľudí na zistenie istej odchýlky.

Prečo sa robí skríningové vyšetrenie novorodenocov

Skríningové vyšetrenie sa robí za účelom včasného odhalenia choroby. Ak sa u niektorých jedincov zistí odchýlka, je nutné ďalšie vyšetrenie na potvrdenie alebo vyvrátenie diagnózy.

U novorodencov sa u nás robí skríning za účelom odhalenia takých chorôb, kde včasná liečba zabezpečí zdravý vývoj dieťaťa. Neskorá liečba zvyčajne spôsobí celoživotné poškodenie takto chorých detí.

Skríningové vyšetrenie novorodencov v SR

Skríning vrodených metabolických ochorení na odhalenie:

  • fenylketonúrie (vrodená porucha spracovania bielkoviny- aminokyseliny fanylalanin), pri neskorej liečbe sú deti mentálne postihnuté

  • hypotyreózy (vrodená znížená funkcia štítnej žľazy, pri neskorej liečbe sú deti mentálne postihnuté

  • vrodenej hyperplazie nadobličky (ochorenie pri ktorom sa netvoria základné hormóny glukokortikoidy a mineralkortikoidy, v minulosti končilo často úmrtím skôr, než bola známa príčina, celoživotné podávanie hormónov zabezpečí dieťaťu normálny vývoj

  • od.1.2.2009 je povinný skríning na cystickú fibrózu. Cystická fibróza - slané detí-je ochorenie dedičné, postihujúce pľúca, podžalúdkovú žľazu i iné orgány. Včasná liečba predlží a skvalitní život týmto deťom. Viac nové vyšetrenie novorodencov.

Tieto štyri skíningy sa robia 4. až 5. deň života u donosených novorodencov. U nedonosených  novorodencov na 14. deň života. Odoberá sa kvapka krvi na špeciálny papierik, nechá sa voľne usušiť a vyšetruje sa centrálne v jedinom laboratóriu na Slovensku. Hlásia sa obvodnému lekárovi len pozitívne výsledky. Preto je potrebné v pôrodnici nahlásiť meno a adresu obovdného lekára.

Skríning vrodených chýb mozgu

  • Robí sa ultrazvukovým vyšetrením, ktoré odhalí odchýlky od normy

Skríning vrodených chýb obličiek

robí sa ultrazvukom pred odchodom z pôrodnice

Skríning sluchu

  • robí ho krčný lekár, zvyčajne na ORL oddelení
  • predčasne narodené detí často vyžadujú opakované vyšetrenie

Skríning bedrových kĺbov

  • robí sa ultrazvukom v 6.-10. týždni života
  • vykonáva ho špecialista – ortopéd, ktorý navrhuje ďalší postup

Skríning vrodenej katarakty

  • jedna sa o vyšetrenie očí na vrodený zákal

späť na začiatok