Hydrops plodu a novorodenca

MUDr. Monika Antošová | 29. marec 2019
Hydrops plodu a novorodenca

Nadmerné ukladanie vody v tele u plodu a novorodenca môže viesť až k celotelovému opuchu, ktorý nazývame hydrops.

Takéto dieťa sa väčšinou rodí cisárskym rezom. Nález po narodení je zvyčajne evidentný, ak je opuch podkožia malý, môže sa však prehliadnúť.

Výskyt hydropsu

Štatistiky udávajú výskyt hydropsu u 1 z 3000 novorodencov. Ak sa na Slovenku narodí ročne približne  55 000 detí, potom sa asi u 18 plodov a novorodencov je možné očakávať hydrops.

Úmrtnosť pri kompletne rozvinutom hydropse ja vysoká.

Pri dnešnej úrovni medicíny aj v najrozvinutejších krajinách zostáva až  u 25-30% hydropsov príčina neobjasnená.

Čo spôsobuje hydrops

Tažká anémia plodu, ktorá vedie k narušeniu steny ciev, k poškodeniu srdca, pečene, následkom je zlá distribúcia vody v tele.

Príčiny zo strany tehotnej

 • Anémia. Pri infekčných ochoreniach - infekcia parvovírusom B, viac Parvovírusová infekcia v tehotenstve, syfilis, chlamýdie, rubeola, liséria, adenovírus, coxackie vírus, herpes vírus. 
 • Ťažko krvácanie  v tehotenstve z rôzných príčin.
 • Zlá distribúcia krvi u jednovaječných dvojčiat. Z neznámeho dôvodu môže dôjsť   u jednovaječných dvojčiat  k presunu krvi z obehu jedného plodu do obehu druhého plodu. V tom prípade jeden plod trpí anémiou, druhý môže mať následky z nadmerného množstva krvi.
 • Ochorenia tehotnej ženy (ťažká gestóza, diabetes, ťažká anémia).

Príčiny zo strany plodu

 • Znížené množstvo krvných bielkovín (pri pečeňovom ochorení plodu, pri ochorení obličiek plodu).
 • Zlyhanie srdca (pri vrodených srdcových chybách, pri porúchach srdcového rytmu, pri anémii)

Následky hydropsu

Nech je príčina akákoľvek, pri hydropse sa hromadí tekutina vo všetkých častiach tela.

 • Ak sa hromadí v hrudníku, zatláča pľúca. Tie sa nevyvíjajú a po narodení nie sú schopné fungovať normálne.
 • Ak sa tekutina hromadí v srdcových obaloch, srdce nepracuje dostatočne, orgány vrátane mozgu nedostávajú  kyslík a živiny. To vedie k zlyhaniu všetkých orgánov.

Dá sa hydrops zistiť pre pôrodom

Ultrazvukovým vyšetrením je možné zistiť hydrops pomerne včas.

Príznaky zistiteľné ultrazvukom sú:

 • prítomnosť vody v hrudníku
 • prítomnosť tekutiny v srdcových obaloch
 • celkový opuch kože plodu
 • opuch placenty
 • nadmerné množstvo plodovej vody

Prítomnosť 2 znakov potvrdzuje diagnózu.

Čo sa má urobiť, ak sa zistí hydrops

Vyšetrenie matky

Anamnéza, krvná skupina, protilátky proti spomínaným infekčným chorobám, protilátky proti červeným krvinkám.

Vyšetrenie plodu

Kompletný ultrazvuk, vyšetrenie plodovej vody, genetické vyšetrenie, vyšetrenie krvi plodu na krvné ochorenia.

Dá sa liečiť plod?

 • Je možné podávať plodu transfúziu krvi, takisto lieky na podporu srdcovej činnosti, na úpravu činnosti srdca.
 • Je možné odoberať tekutinu z hrudníka, a tak predísť tlaku na pľúca.
 • Avšak tieto výkony sa robia len na špičkových pracoviskách. Vo väčšine prípadov sa však jedna o zmiernenie následkov hydropsu, nie o odstránení príčiny.
 • Pri nemožosti liečby gynekológ zváži predčasné ukončenie tehotenstva, ak je to v prospech plodu.

Dá sa liečiť dieťa po narodení?

Pôrod dieťaťa s hydropsom vyžaduje dôkladnú prípravu. Pri pôrode má byť skúsený tím lekárov-neonatológ. Na kompletnú resuscitáciu by mal tím pozostábvať z 6-7 skúsených zdravotníckych pracovníkov.

Dôležitá je resuscitácia, odber tekutiny z hrudníka a srdcových obalov, podávanie bielkovín do žily, okamžite krvná transfúzia, zabezpečeníie dýchania a životných funkcií. Dieťa má byť umiestnené na jednotke intenzívnej starostlivosti v špecializovanom zariadení.

Prognóza

 • Prirodzený ústup hydropsu, ak sa už raz zistí, je vzácny.
 • Úmrtnosť je vysoká 55-98%, závisí od príčiny, stavu pľúc a srdca, od pridružených chorôb, od poskytnutej starostlivosti.
 • Prognóza je lepšia u hydropsov, kde príčina nie je jasná.
 • Pri dnešnom sledovaní tehotnej ženy by sa každý hydrops mal včas zachytiť.

Hydrops plodu je vždy diagnóza veľmi závažná.

späť na začiatok