Plochá noha

MUDr. Monika Antošová | 21. január 2020
Plochá noha

Plochá noha je najčastejšou príčinou návštevy ortopéda v detskom veku. V prípade neliečenia, môžeme plochu nohu vidieť aj u dospelých.

Zdravé chodidlo má dva oblúky. Jeden je pozdĺžny, druhý priečny. Ak oblúky – klenby poklesnú, dieťa našľapuje na celé chodidlo, hovoríme o plochej nohe

 • Ak je narušená pozdĺžna klenba, hovoríme o pozdĺžne plochej nohe.
 • Ak je postihnutá priečna klenba, hovoríme o priečne plochej nohe.

Priečne plochá noha môže byť u dospievajúcich v dôsledku nesprávnej obuvi, alebo ju môžeme vidieť aj u deti v dôsledku dedičných vplyvov, časté sú pri nej aj deformácie palcov.

Príčiny vzniku plochej nohy

 • Chabosť väziva. Je  najčastejšou príčinou. Jedna sa o väzivo, ktoré spája drobné kĺby chodila.
 • Vrodené poruchy. Patria sem vrodené vývojové chyby kostného systému.
 • Ochorenia svalov.
 • Detská mozgová obrna, Downov syndróm, Marfanov syndróm.

Ako vzniká plochá noha u starších detí a dospelých

 • Pokračovanie plochej nohy z detského veku.
 • Nevhodná obuv.
 • Nadmerné zaťažovanie nohy (dlhé státie, nadváha, tehotenstvo).
 • Úraz.
 • Reumatické a iné ochorenia kĺbov.

V akom veku dieťaťa  hovoríme o plochej nohe

Plochu nohu môžeme vidieť aj u novorodencov, tzv. novorodenecká plochá noha, ale je to zriedkavá.

Novorodenci a dojčatá majú chodidlo prekryté tukovými vankúšikmi. Klenba sa začína rysovať v 2.-3. roku života. Ak v tomto veku chyba vyklenutie chodidla, hovoríme o plochej nohe.

Často sa u týchto detí vyskytuje aj vybočenie pätičiek smerom von, niekedy aj kolien.

Príznaky plochej nohy

V období bateleneckom (do troch rokov života) dieťa nemá príznaky z plochej nohy. Iba zriedkavo sa sťažuje na bolesť nôh a odmietá chodiť. Tento príznak sa nedá 100% hodnotiť, pretože to robia aj deti, ktoré plochú nohu nemajú.

Väčšina deti s plochou nohou nemá príznaky, tie prichádzajú až v neskoršom veku.  Ak plochá noha pretrváva do dospelosti, môže mať za následok kŕče v lýtkach, bolesti chrbtice, kolien, bedrových kĺbov.

Liečba plochej nohy

 • ortopedické vložky ( voľne dostupné)
 • ortopedické vložky na mieru
 • ortopedická obuv v závažnejších prípadoch
 • operačné riešenie – výnimočne

Čo je treba urobiť, ak má dieťa plochú nohu

 • Navštíviť ortopéda.
 • Nosiť ortopedické vložky v každej obuvi, ortopedické vložky je potrebné meniť aspoň 2x ročne.
 • Kupovať obuv vo vnútri vytvarovanú.
 • Cvičiť.
 • Nedovoliť chodiť dieťaťu na boso po tvrdej podlahe.
 • Dbať na správnu hmotnosť u dieťaťa (obezita podporuje vznik plochej nohy).
 • Chodiť na boso v lete po drobných kamienkoch. Dráždenie kamienkami  stimuluje  svalstvo.

Aká má byť obuv

 • Vhodná veľkosť, ani malé ale ani veľké topánky nepodporujú správne tvarovanie klenby.
 • Topánky by malo mať dieťa vlastné, nie po niekom, topánka už nosená má tvar nosenej nohy.
 • Meniť obuv počas dňa, hlavne ak je obuv mäkká.
 • Dbať, aby obuv, ktorú kupujeme mala vystuženú pätu.
 • Vyhýbať sa noseniu žabiek, plochej obuvi aj doma ako prezuvky.
Život na plochej nohe
Prečítajte si tiež:

Život na plochej nohe

Cvičenie pri plochej nohe

Cvičenie je veľmi vhodným doplnením nosenia ortopedických vložiek alebo topánok.

 • Je dôležité cvičiť pravidelne a dôsledne. Dieťa nie je dobré nútiť do cvičenia. Viac dosiahnete, ak to urobíte formou hry. Mnohé cviky môžete robiť nielen doma, ale aj vonku. Je treba využívať pobyt vonku. Napr. súťažnou formou, kto urobí viac krokov po špičkách ap.?
 • Nie je dobré dieťa cvičením unaviť. Počet opakovaní by nemal presiahnuť 10. Nemusíte robiť ani všetky cviky naraz v jeden deň. Je vhodná kontrola správnosti cvičenia u rehabilitačného pracovníka.
 • Je lepšie cvičiť krátku dobu a viac krát. Sústrediť sa na dôsledné vykonávanie cviku ako na počet cvikov. Po cvičení je vhodná masáž chodila a kúpeľ v teplej vode. Masáž je vhodné robiť drsným uterákom alebo kefkou smerom od päty k špičke.
 • Ak pri cvičení dieťa sedí, podložka by mal byť  tvrdá, najlepšie na zemi, ruky by sa mali opierať o podložku vzadu za chrbtom.

Popis niektorých cvikov

 1. Spájanie chodidiel. Dieťa sedí, obidve chodidlá celou plochou pritlačí k sebe. Takto spojené chodila priťahuje k telu a odťahuje do pôvodnej polohy.
 2. Striedavý stoj na špičkách a pätách. Vonku sa to dá praktizovať ako striedavá chôdza na špičkách a pätách.
 3. Hra s loptou. Malú loptičku dieťa uchopí medzi obidve chodila, a pohybuje loptou medzi chodidlami.
 4. Písanie nohou. Vložte dieťaťu ceruzku medzi palec a druhý prst, dieťa má takto písať, striedavo pravou a ľavou.
 5. Hra s utierkou. Položte na zem utierku a dieťa ju má prstami nôh dvihnúť.
 6. Navliekanie ponožky. Je to hlavne pre staršie deti. Podstatou cvičenie je navliecť jednou nohou ponožku na druhú nohu.