Operácia vpáčených bradaviek

PaedDr. Dagmar Baluchová | 14. júl 2017
Operácia vpáčených bradaviek

Vpáčené bradavky sú problémom mnohých žien. K ich úprave môže prispieť tehotenstvo, dojčenie, pomocou je aj masáž, či dokonca piercing. Avšak trvalejšou a účinnejšou formou je plastická operácia.

Starostlivosť o prsníky až do pôrodu

Viac o tejto téme sme sa porozprávali s plastickými chirurgmi MUDr. Pavlom Kačmárom a MUDr. Jánom Magdom z Centra plastickej a estetickej medicíny CHIRMED v Košiciach.

Estetika a funkčnosť bradaviek

Prsia sú nielen ozdobou každej ženy, ale aj dôležitým atribútom materstva. Problém vpáčených bradaviek tak nadobúda dve roviny – estetickú a funkčnú. Neprimeraný vzhľad bradaviek môže mať pre ženu negatívny vplyv, a to nielen v jej partnerskom živote.

„Tento problém je v našej spoločnosti stále málo medializovaný. Keď sa rozpráva o vylepšení, resp. o estetickej chirurgii prsníkov, väčšinou je to o zväčšení, zmenšení, alebo o modelácii prsníkov.

Prsia hrajú veľmi dôležitú úlohu v sebaprijatí ženy, a preto každý aspekt ich formy a funkcie je dôležitý, a to vrátane bradaviek. Sú integrálnou súčasťou prsníkov, čo sa týka výzoru, sexuality a materstva.

U žien s invertovanými (vpáčenými) bradavkami môže tento stav negatívne ovplyvniť ich sebavedomie a vnímanie seba samej,“ pripomína zo skúseností z praxe Dr. Magdo.

Klientky k rozhodnutiu podstúpiť operačný zákrok však nevedie len túžba zmeniť ich vzhľad. Funkčnosť bradaviek totiž spočíva predovšetkým v možnosti dojčenia.

Vpáčené bradavky v mnohých prípadoch túto prirodzenú požiadavku eliminujú, ba až znemožňujú.

Samovyšetrenie prsníkov

Aká je príčina vpáčených bradaviek?

Vo väčšine prípadov sú vpáčené bradavky vrodené, alebo sa vpáčia po dojčení ako dôsledok zjazvenia a stiahnutia mliekovodov. Na vpáčení bradaviek sa teda podieľajú tri faktory:

  • nedostatok kože okolo bázy bradavky,
  • kontrahované (stiahnuté) mliekovody,
  • zjazvenie mliekovodov  po dojčení.

Stupne invertovaných bradaviek

Rozoznávajú sa tri stupne inverzie. Približuje Dr. Kačmár: „Stupeň inverzie definujeme podľa toho, ako silno sú bradavky vpáčené. Niektoré sú vpáčené stále, niektoré iba čiastočne, resp. reagujú na chlad alebo dotyk. Niektoré ženy môžu aj s takýmito bradavkami normálne dojčiť, iné zasa nie.

Stupeň 1 – bradavky sú vpáčené, ale môžu sa evertovať (povytiahnuť) manuálnou stimuláciou alebo chladom. Môžu ostať evertované určitý čas, potom sa opäť vpáčia. Zvyčajne neprekážajú pri dojčení. Nazývajú sa aj „plaché bradavky“.

Stupeň 2 – bradavky sú invertované (vpáčené) a ťažšie sa evertujú (povyťahujú). Everzia nepretrváva, ale ihneď sa invertujú späť. Dojčenie možné je, avšak nie je stopercentne isté.

Stupeň 3 – bradavky sú invertované výrazne a nedajú sa evertovať. Mliekovody sú kontrahované (stiahnuté) a dojčenie nie je možné. Ženy s týmto stupňom inverzie bradaviek majú často problémy s infekciami a samotnou hygienou bradaviek.“

Ak sa žena rozhodne podstúpiť operáciu

Ak sa žena rozhodne podstúpiť operačný zákrok, je nutné, aby absolvovala predoperačné vyšetrenia. Približuje Dr. Magdo: „Spočívajú v anamnéze – rozhovore s pacientkou.

Ak neudáva žiadne ochorenia, vyžadujeme len vyšetrenie krvného obrazu a zrážania krvi. Korekcia invertovaných bradaviek  sa zvyčajne prevádza ako ambulantný chirurgický zákrok

Pacientka dostane lieky na utlmenie (sedatíva) a lieky proti bolesti (analgetiká), čo ju uchráni pred nepríjemnými pocitmi, bolesťou a stresom. Zákrok je prevedený v lokálnej anestézii.

Operácia je veľmi dobre znášaná, väčšinou si pacientka celý priebeh nepamätá, lebo zaspí. Vo výnimočných situáciách môže byť na žiadosť pacientky zákrok prevedený aj v celkovej anestézii.“

V tomto prípade je však nutné absolvovať predoperačné interné vyšetrenie, vrátane biochemického skríningu, zistiť krvný obraz a zrážanie krvi.

„Všetky spomínané vyšetrenia môže pacientka zabsolvovať u svojho lekára alebo u nás. Ak po podstúpení vyšetrení nedošlo k žiadnej zmene zdravotného stavu, ich výsledky sú platné jeden mesiac.“

Napriek priaznivým výsledkom sa však operačnému zákroku nemôžu podrobiť všetky ženy, ktoré oň prejavia záujem. Lekári pripomínajú:

„Operáciu vylučujú akékoľvek akútne, alebo akútne exacerbované (obnovené chronické) ochorenia a nedoliečené onkologické ochorenie v danej oblasti.

V prípade pooperačnej alebo poúrazovej ťažkej deformácie v danej oblasti tiež nie je možné vždy zákrok previesť. Vpáčená bradavka vzniká aj pri niektorých typoch malígnych nádorov – rakoviny prsníka. To však pri vyšetrení lekár rozozná a neoperuje bradavky, ale odporúča príslušnú liečbu.“

Operačnému zákroku nebráni ani užívanie antikoncepcie. 

Aké budú moje prsia po ukončení dojčenia?

Chirurgická korekcia invertovaných bradaviek

Jej cieľom je vylepšenie výzoru bradavky, niekedy aj funkcie. V prípade invertovaných bradaviek stupňa 1 a 2 ženy vo väčšine prípadov dokážu dojčiť pred aj po korekcii.

V prípade stupňa 3 žena pred operáciou dojčiť nedokáže, po operácii je to v niektorých prípadoch možné, ale nedá sa to zaručiť.

Priebeh operácie popisuje Dr. Kačmár: „Operácia pozostáva z malej incízie (rezu) na báze bradavky.

Cez tento otvor sa postupne otváraním a zatváraním jemných nožníc alebo alebo tupého chirurgického rozvierača (tzv. peánu) uvoľňujú jazvovité vlákna, ktoré vťahujú bradavku dovnútra. Pri tomto kroku je potrebné obzvlášť dávať pozor na to, aby sa uvoľňovali vlákna v smere mliekovodov a nepoškodili sa.“

V prípade výrazného vpáčenia – 3. stupňa inverzie, môže byť situácia iná... „Pri týchto stavoch je niekedy nutné mliekovody prerušiť, aby sme bradavky dokázali evertovať.

To robíme len po predchádzajúcej informácii a písomnom súhlase pacientky. V prípade 3. stupňa inverzie pacientka totiž aj tak nemôže dojčiť, lebo bradavka je pre dieťa nedosiahnuteľná, takže dosiahneme aspoň estetický výsledok.“

Operačný zákrok pokračuje ďalej vkladaním stehov. „Keď sú vlákna uvoľnené a bradavka je voľne v evertovanom stave, do jej vnútra sa vložia dva stehy.

Ak si predstavíme hodiny, jeden steh je medzi číslami 6 a 12, druhý medzi 3 a 9. Tretí steh „sa naloží“ okolo celej bázy bradavky. Tieto stehy spevňujú bázu bradavky a udržujú ju v evertovanej pozícii.

Dva vnútorné, alebo aj všetky tri stehy, sú samorozpúšťacie – vstrebateľné, takže ich netreba odstraňovať, ale vypadnú samé.

Nakoniec prichytíme na bradavky „poháriky“ z umelej hmoty nevstrebateľnými stehmi. Toto opatrenie ťahá bradavky smerom hore a drží ich v úplne vzpriamenej polohe do odstránenia pohárikov – t. j. do 14 dní.“

  

                        Pred operáciou vpáčených bradaviek     Po operácii vpáčených bradaviek

FOTO: Archív CHIRMED

Režim po operácii vpáčených bradaviek

Ambulantný zákrok trvá asi 45 minút. Pacientka ostáva po ňom pár hodín na ošetrovni kvôli pozorovaniu, potom odchádza domov. Avšak vzhľadom na to, že užila sedatíva, potrebuje sprievod a nemôže šoférovať.

Aký je pooperačný režim? Dr. Magdo: „Pacientky dostávajú po zákroku lieky proti bolesti, ktoré doma užívajú. Zo skúseností našich klientok je však nielen zákrok, ale  aj pooperačný priebeh veľmi dobre znášaný.

Čo sa týka hygieny – sprchovanie odporúčame po 3 – 4 dňoch od zákroku. Športovať je vhodné až po sňatí „pohárikov“, teda najskôr po 14 dňoch.

Sexuálny život je limitovaný len bolesťou. Pacientky kontrolujeme po prvom dni, ďalej po štrnástich dňoch, šiestich týždňoch a posledná kontrola je po pol roku.“

Komplikácie po operácii vpáčených bradaviek

Riziká sú ako pri každej inej operácii – infekcia, krvácanie, ale vzhľadom na malý rozsah výkonu sú tieto komplikácie väčšinou ľahko zvládnuteľné.

Bradavky sa tiež môžu späť vpáčiť, čo si vyžiada ďalšiu operáciu. Jazva je veľmi jemná, po dozretí prakticky nebadateľná, hrubšie, esteticky nevyhovujúce jazvy sú zriedkavé.

Po operácii pretrváva určitý čas opuch, znížená alebo zvýšená citlivosť bradaviek. Obnovenie normálnej konzistencie a citlivosti bradaviek môže trvať niekoľko mesiacov až pol roka.

Môžu zákrok podstúpiť aj dievčatá?

A čo dojčiace ženy, ktoré sú možno tiež nespokojné  s tvarom svojich bradaviek? Dr. Kačmár: „U žien, ktoré dojčia, zákrok neprevádzame. Ich mliekovody sú aktívne, ženy by museli prerušiť dojčenie. Rizikom je aj hroziaca infekcia.“

Vpáčené bradavky môžu trápiť aj mladé, neplnoleté dievčatá. Aký je postup? Môžu absolovovať zákrok?

„V prípade 3. stupňa inverzie po písomnom súhlase rodičov môže byť tento zákrok vykonaný aj u dievčat vo veku 14 – 18 rokov,“ ozrejmuje Dr. Magdo, „avšak v prípade 1. a 2. stupňa, t. j. u občasnej everzie, radíme počkať aspoň do veku 18 rokov, je totiž možné, že sa stav upraví a zákrok nebude potrebný.“

U detského gynekológa      

Gynekologické zápaly v detstve            

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: