Diskusie

Vytvoriť diskusiu

Tak o toto sa musím podeliť

Istá uvedomelá učiteľka napísala v škole na tabuli takúto podivnú rovnicu: 1+1+1=1. A spýtala sa: „Deti, je to pravda?“ A deti pohotovo odpovedali, že to pravda nie je. „No vidíte“, pokračovala víťazoslávne učiteľka, „a tomu veria katolíci – Najsvätejšia Trojica je vraj jeden Boh v troch osobách!“ Avšak hneď na to sa prihlásilo jedno dievča, prišlo k tabuli, zmazalo všetky znamienka „+“ a miesto nich napísalo „x“: 1x1x1=1. A smelo hovorí: „Tomu veria katolíci! U Boha sa nesčítava. Tam sa všetko násobí...“

+ -
Príspevkov: 6