Diskusie

641 diskusií

Zdravie detí

14.06.2019 o 09:51 efika: Podporovať imunitu

262 diskusií

Zdravie dospelých

14.06.2019 o 14:44 Marcela: kozmetika

40 diskusií

Dieťa so špeciálnymi potrebami

06.03.2018 o 17:57 Mária Zajacová: syndróm pripútanej miechy