Zdravotné sestry si zaslúžia uznanie

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl.p.a. Prezidentka | 12. máj 2020
Den sestier a pôrodných asistentiek

Azda neexistuje iné povolanie, kde človek vidí toľko bolesti a utrpenia, toľko detí a mladých, či starších ľudí odchádzať z tohoto sveta.

Pandémia Covid-19 ukázala , aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyslovuje pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier  a pôrodných asistentiek úprimné uznanie  a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy.

Svetové zdravotnícke zhromaždenie ( WHO) označilo rok 2020 za Medzinárodný rok sestry a pôrodnej asistentky 

Výnimočnosť sestier a pôrodných asistentiek možno nie je v tom, že pracujú 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne aj v noci, cez sviatky cez víkendy a že táto práca ovplyvňuje ich súkromný život. Takto pracuje mnoho iných povolaní napr. v doprave a v iných službách.

Azda neexistuje iné povolanie, kde človek vidí toľko bolesti a utrpenia, toľko detí a mladých, či starších ľudí odchádzať z tohoto sveta. Sestry  a PA sú často vystavené psychickému tlaku z neustálej snahy byť s pacientom v jeho ťažkých chvíľach, dodávať mu nádej, povzbudenie, rady  a pomoc, tešiť sa s ním aj smútiť. Často ale čelia aj nevľúdnemu, ba až  ubližujúcemu chovaniu pacientov a členov  ich rodín a rovnako časovému stresu z povinností, úkonov a úloh, ktoré táto práca denne prináša. Aj popri tejto záťaži musia vedieť zachovať pokoj a rozvahu a byť k ľuďom empatické. To nemusí nikto v žiadnom inom povolaní. 

Ako uvádza prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

„ Sme to my, ktoré sme s pacientom a jeho utrpením tvárou v tvár počas celej svojej pracovnej doby. Sestry a pôrodné asistentky počujú prvé výkriky novorodencov a sú svedkami posledných dychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších chvíľach v živote  a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Denne pri našej práci vidíme  nádej a  odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie a život a smrť našich pacientov. A to je nesmierne vyčerpávajúce“

Napriek tomu sestry a pôrodné asistentky na Slovensku nepožívajú rovnakú vážnosť a úctu zo strany verejnosti tak, ako je tomu v iných krajinách sveta. Ľudia po celom svete bežne uvádzajú ošetrovateľstvo ako jednu z  najdôležitejších a najetickejších profesií, pacienti inštinktívne veria a rešpektujú sestry a vážia si prácu, ktorú robia. Chápanie ošetrovateľstva našou verejnosťou sa  líši a je často zdeformované.

Sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci, ktorí čelia boju proti COVID-19, si zaslúžia uznanie

„Na jednej strane nás teší, že  naša práca sa dostáva do povedomia verejnosti, no obávame sa, že s ústupom pandémie sa ľudia prestanú zaujímať, čo všetko sestry a pôrodné asistentky robia. Slová vďaky a uznania za obetavosť a nasadenie, s akým sa venujeme pacientom, tlieskanie na balkónoch, či koncerty na podporu zdravotníkov, vrátane sestier a pôrodných asistentiek sú veľmi povzbudzujúce a vážime si ich, no nenahradia nám nedostatočné ohodnotenie, ani slušné správanie lekárov a pacientov.

Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí a zodpovednosti moderných sestier, a to znamená, že skutočne neocenia vynikajúcu hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka . Pri pandémii boli zdravotné sestry v prvej línii právom uznané za hrdinov, ale je potrebné myslieť na ich ochranu ako obyčajných matiek a otcov  a ich rodín. Zaslúžia si, aby mohli pracovať bez strachu, či už kvôli nedostatku ochranných prostriedkov, alebo kvôli obťažovaniu a útokom. “ uviedla prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Vážme si jeden druhého a pomáhajme si navzájom, vážme si zdravotníkov, vážme si sestry a pôrodné asistentky, lebo  sú tu pre ľudí napriek epidémiám, vojnám, politickému a hospodárskemu chaosu a rasovým a náboženské konfliktom . Pri pandémii boli zdravotné sestry v prvej línii právom uznané za hrdinov, ale je potrebné myslieť na ich ochranu ako obyčajných matiek a otcov  a ich rodín.

Zaslúžia si, aby mohli pracovať bez strachu, či už kvôli nedostatku ochranných prostriedkov, alebo kvôli obťažovaniu a útokom. Veríme, že na to nezabudneme ani po odznení pandémie.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: