Rodičia! Žiadosti o OČR neposielajte opakovane

socpoist. sk | 6. Apr 2020
ocr pocas pandemie

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby nezahlcovali pobočiky opakovanými žiadosťami o dávky.

Takýmto hromadným zasielaním opakovaných žiadostí ľudia sťažujú prácu zamestnancom Sociálnej poisťovne, keďže musia vyhľadávať a kontrolovať údaje tých istých poistencov.

Žiadosť o ošetrovné stačí poslať Sociálnej poisťovni len raz

Žiadosť o dávku ošetrovné (OČR) stačí pobočke poslať e-mailom, cez e-schránku či poštou len raz a až na konci mesiaca potom zaslať čestné vyhlásenie s vyznačením dní, za ktoré poistenec žiada dávku čerpať z dôvodu starostlivosti o dieťa.

Ako je to s OČR, keď sa rodičia striedajú?

Ak sa rodičia na OČR striedajú, každý posiela žiadosť a vyplnené čestné vyhlásenie vždy za seba a tiež len raz. Priznanie a výplata dávky sa automaticky predlžuje aj na ďalší mesiac dovtedy, kým bude trvať krízová situácia a budú uzatvorené školské a predškolské zariadenia, či zariadenia sociálnych služieb.

Dávky sa vyplácajú pozadu.
Zdroj: socpoist.s

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: