Prišla vám už pandemická OČR?

MK | 17. apríl 2020
vyplácanie očr

Sociálna poisťovňa vyplatila prvú časť pandemických PN-iek a ošetrovných - prišli vám už peniaze?

Sociálna poisťovňa má dva výplatné termíny

V prvom výplatnom termíne za marec (výplatné termíny sú dva: 15. a 27. apríl) Sociálna poisťovňa vyplatila viac ako 194 tisíc nemocenských dávok. Ak ste peniaze nedostali, počkajte na druhý výplatný termín.  

Vyplatených je viac ako 60%

V marci bolo prijatých viac ako 125 tisíc tzv. pandemických OČR a 29 tisíc tzv. pandemických dočasných PN-iek.  Celkovo tak za marec Sociálna poisťovňa v tomto období spracúva (eviduje, rozhoduje a vypláca) viac ako 320 tisíc žiadostí o dávky. Z toho sa podarilo vyplatiť v prvom termíne, teda v „polčase“, spomenutých 194 tisíc, čo predstavuje 60 %.

Na rozhodovanie o dávkach má zo zákona Sociálna poisťovňa 60 dní, no vzhľadom na problematickú situáciu poistencov sa snaží vyplatiť ich čo najskôr. Situáciu komplikujú aj žiadosti, ktoré nie sú kompletné, preto pre vydanie rozhodnutia a výpočet dávky treba dodatočne zisťovať niektoré údaje, čo pri súčasnom nápore pracovníkov pobočiek zdržuje.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje poistencov, aj vo vlastnom záujme, na dôsledné vypĺňanie formulárov/žiadosti o dávky, ktoré má na svojej webovej stránke www.socpoist.sk.

Zdroj: socpoist.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: