Rodičia, pandemické ošetrovné bude dlhšie

MK | 25. Mar 2020
Rodičia, pandemické ošetrovné bude dlhšie

Ošetrovné Sociálna poisťovňa rodičom poskytne za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení.

Týka sa rodičov detí do 11 rokov veku, resp. do dovŕšenia 18 rokov veku pre rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Čerpanie ošetrovného však bude umožnené aj rodičom detí až do dovŕšenia 16 rokov veku.

Predĺžená OČR

„Dávka, ktorá sa bude vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl, nielen 10 dní, ako tomu bolo doteraz, bude po celú dobu čerpania vo výške 55% hrubej mzdy, čo predstavuje cca 70% čistej mzdy,“ zdôraznil minister práce Milan Krajniak. Novinkou je, že rodičia sa môžu pri čerpaní ošetrovného prestriedať. Ak sa nevystriedajú, nebudú musieť opakovane žiadať o dávku. 

Návrh novely zákona o sociálnom poistení by mal parlament v najbližších dňoch prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: