Pandemická OČR sa končí. POZOR však na správne tlačivo

Redakcia | 30. jún 2020
pandemická OČR sa končí

Pre rodičov, ktorí poberali OČR aj v júni platí, že ju nie je potrebné ukončovať osobitným spôsobom.

Pandemické ošetrovné (OČR) počas školských prázdnin rodičom školopovinných detí zaniká automaticky zo zákona. 

Koncom júna zašlú rodičia – tak ako doteraz na konci každého mesiaca – už iba formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s údajmi, v ktorých dňoch sa v júni o školopovinné dieťa starali.

POZOR!

V následnosti na otvorenie škôlok a škôl zmenila Sociálna poisťovňa od 1. júna 2020 Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie. V tejto súvislosti upozorňuje rodičov poberajúcich pandemické ošetrovné, že za mesiac jún je potrebné použiť už len toto tlačivo. Nájdete ho TU: Určené je všetkým poberateľom dávky (teda nielen novým žiadateľom, ale aj tým, ktorí poberajú dávku už dlhšie obdobie).

Rodičia, ktorí už zaslali príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne staré tlačivo čestného vyhlásenia, musia vypísať nové tlačivo.

Zdroj: socpoist.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: