Detstvo bez tabaku

12.2.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Liga proti rakovine SR sa obracia na rodičov s výzvou.

4. február 2008 bol Medzinárodnou úniou proti rakovine (UICC) vyhlásený za Svetový deň proti rakovine. Už minulý rok odštartovala dvojročná kampaň na ochranu detí a mládeže, zameraná hlavne na prevenciu pred nežiaducimi nádorovými chorobami v dospelom veku. V rámci týchto snáh znie motto tohtoročnej iniciatívy UICC a Ligy proti rakovine SR nasledovne: „Chceme prežiť krásne detstvo bez tabakového dymu“.

Medzinárodné zdravotnícke inštitúcie si čoraz častejšie uvedomujú, že má nesmierny význam včasnou prevenciou – aj vo veľmi útlom veku -  zabrániť výskytu rakoviny v budúcnosti. Je to časovo aj finančne opodstatnenejšie, než náročná a drahá liečba v dospelosti, keď už rakovina vypukla a človek stráca ekonomickú i sociálnu istotu.

Aj preto smerujú kampane Ligy proti rakovine SR na informovanie verejnosti, hlavne dospelých a rodičov, ako dôležité je ochrániť deti pred vplyvom nebezpečenstva okolia, ktoré bezprostredne dokáže ovplyvniť ich zdravý vývin do budúcna.

Deti a mládež, najmä v útlom veku, sa nevedia brániť pred nebezpečnými vonkajšími faktormi, preto ich treba chrániť aj pred následkom takého jednoduchého vplyvu, akým je pasívne fajčenie. Dym z druhej ruky, t. j. pasívne fajčenie, je totiž jeden z najnegatívnejších dopadov okolia na zdravie dieťaťa, ktoré tento dym vdychuje. Jedna cigareta vyfajčená v miestnosti, kde nie je ventilácia, spôsobuje vo vzduchu omnoho vyššiu koncentráciu toxických splodín, než má napríklad vzduch vo veľkomeste.

Liga proti rakovine SR sa preto obracia na rodičov s výzvou:

Nezabudnite!

• Neexistuje žiadna bezpečná hladina vdychovaného tabakového dymu z druhej ruky. Každá je škodlivá.
• Učte deti, aby sa vyhýbali miestam, kde sa fajčí.
• Nefajčite v ich prítomnosti a nedovoľte nikomu, aby fajčil vo Vašej domácnosti prípadne v aute ani vtedy, ak tam deti práve nie sú.
• Nevoďte deti do reštaurácii alebo bufetov, kde sa fajčí.
• Nefajčite v blízkosti osoby, ktorá je tehotná.
• Staňte sa vzorom pre svoje dieťa – nefajčite.

Budúce mamičky, nefajčite! Vaše ešte nenarodené dieťatko fajčí s vami!
Ak fajčíte, Vášmu ešte nenarodenému dieťaťu hrozí:

- nižšia pôrodná hmotnosť,
- syndróm náhlej novorodeneckej smrti,
- infekcia stredného ucha,
- slabý vývoj pľúc,
- zápal priedušiek a pľúc,
- astma,
- chronický kašeľ.

V ďalšom vývoji dieťaťa sa následky dýchania dymu z druhej ruky môžu prejaviť postupným narastaním dýchacích problémov.

Podobné výzvy smerujú aj proti fajčeniu v aute, na verejných priestranstvách, v zariadeniach určených pre deti, kde sa hrajú, kde sa vychovávajú alebo kde sa učia.