Nový spôsob hodnotenia vývinu reči dieťaťa

Mgr. Svetlana Kapalková, PhD. | 15. Mar 2008

Úlohou nového testu bude odhaľovať včas tie deti, ktoré potrebujú odbornú pomoc.

Milí rodičia,

obraciame sa na Vás s prosbou. Pred sebou vidíte úplne nový spôsob hodnotenia vývinu reči Vášho dieťatka. Tím logopédov, lingvistov a psychológov vytvoril s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja komunikačný test TEKOS pre deti od 8. – 16. mesiacov života. Test je určený pre všetky deti v tomto veku a jeho úlohou bude odhaľovať včas  tie deti, ktoré potrebujú odbornú pomoc.

Dovoľujeme si Vás osloviť, pretože potrebujeme kompetentné a spoľahlivé informácie od Vás, od rodičov, ktorých deti sú v tomto veku. Informácie, ktoré nám o sebe a svojom dieťati v dotazníku poskytnete, pomôžu vypracovať vývinové normy pre jednotlivé vekové skupiny detí. Práve Váš dotazník bude súčasťou veľkého diela.

Preukážete veľké pochopenie a pomoc pre deti na Slovensku, a to práve tým, že si „ukradnete“ zo svojho vzácneho času a odpoviete na naše otázky v priloženom dotazníku. Vyplnený dotazník odošlite e-mailom na adresu: kapalkova@chello.sk alebo  apvv@fedu.uniba.sk.


Srdečne ďakujeme.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: