Očkovanie proti chrípke

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Očkovanie proti chrípke

Jedinou prevenciou proti chrípke je očkovanie.

Očkovanie proti chrípke je všeobecne rozšírenou formou prevencie. Percento zaočkovanosti u nás nedosahuje hodnoty ako v iných vyspelých krajinách. Pritom chorobnosť, resp. možnosť ochorenia, priebeh a následky nie sú iné ako v krajinách s vysokým percentom zaočkovanosti.

Vo všeobecne o chrípke

Chrípka je závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. V súčasnej dobe neexistuje dostatočne účinná liečba chrípky. Jedinou spoľahlivou a bezpečnou ochranou proti chrípke je prevencia očkovaním. Očkovanie proti chrípke v našich podmienkach nie je docenené, mnohí si myslia, že po očkovaní môžu ochorieť na chrípku, negatívne informácie sa šíria ústnym podaním.

Chrípková vakcína dostatočne chráni osobu proti vírusu chrípky, avšak nechráni proti iným vírusom. 

Chrípkový vírus mení každý rok svoj charakter. Tieto zmeny laboratóriá svetovej zdravotníckej organizácie zachytávajú a výrobcovia očkovacích látok pripravujú potom pre každú očkovaciu sezónu novú vakcínu s novým aktuálnym zložením chrípkových vírusov. Preto je účinné len každoročné preočkovanie.

Vakcína

 Dostupné sú tri vakcíny -  Influvac, Fluarix, Vaxigrip. 

 • Vakcíny obsahujú inaktivované aktuálne protichrípkové vírusy aj vírus tzv. prasacej chrípky.
 • Získavajú sa rozmnožením vírusu chrípky na kuracích embryách.
 • Sú bezpečné, vysoko imunogénne a vyvolávajú minimálne nežiaduce reakcie.

Kedy očkujeme proti chrípke

Očkovať sa začína koncom septembra resp. začiatkom októbra až do konca februára. Očkovanie sa má odložiť u detí s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou.

Dávkovanie

Deti od 6 mesiacov do 35 mesiacov:

 • Používa sa dávka 0,25 ml alebo 0,5ml. Deťom, ktoré ešte neboli v minulosti očkované, by mala byť podaná druhá dávka vakcíny po uplynutí najmenej 4 týždňov.

Deti nad 35 mesiacov a dospelí: 

 • 0,5 ml jednorázovo

Dnešné prípravky používané v pediatrii možno podávať aj predčasne narodeným deťom.

Spôsob podania

Vakcína sa podáva do svalu  alebo hlboko podkožne. Očkovanie sa zvyčajne robí do hornej časti ramena (deltoidný sval), menším deťom sa očkovanie robí do stehna vnutrosvalovo.

Vakcína nesmie  byť podaná vnútrožilne.

Koho očkovať proti chrípke

 • osoby, ktoré sú vystavené zvýšenému riziku komplikácií - s chronickými srdcovo-cievnymi, dýchacími, urologickými, krvnými ochoreniami
 • HIV pozitívni pacienti
 • osoby s cukrovkou
 • osoby staršie ako 65 rokov
 • dojčatá mladšie ako 6 mesiacov (tu ale ešte nie je dobre preskúmaná reaktogenicita, imunogenicita a účinnosť vakcíny)
 • osoby, ktoré môžu prenášať chrípku na rizikových pacientov - zdravotnícky personál, personál v materských školách a jasliach, rodinný príslušníci rizikových osôb
 • môžu sa očkovať aj tehotné ženy, u ktorých by sa mohlo objaviť zvýšené riziko komplikácií pri chrípkovom ochorení
 • neodporúča sa však očkovať v 1. trimestri gravidity
 • osoby na požiadanie - všetkých, ktorí sa chcú vyhnúť chrípke.

Účinnosť očkovania proti chrípke

Ochranný účinok vakcíny nastupuje 10 - 14 dní po podaní. Ak aj napriek očkovaniu ochoriete na chrípku, jej prejavy nebudú také vážne, ako by boli bez zaočkovania.

Komplikácie očkovania proti chrípke

 • Reakcia v mieste  vpichu
 • Alergická reakcia u predisponovaných pacientov

Koho neočkujeme proti chrípke

 • Akútne horúčnaté ochorenie.
 • Deti so zníženým počtom krvných doštičiek (nebezpečenstvo krvácania pri všetkých vnútrosvalovo podaných injekciách).
 • Inkubačná doba infekčného ochorenia  a epidemický výskyt infekčnej choroby.
 • Anafylaktická reakcia na očkovaciu látku alebo iná závažná reakcia v súvislosti s predchádzajúcim očkovaním .
 • Rekonvalescencia po prekonanej chorobe.
 • Liečba imunosupresívami (látkami, ktoré potláčajú obranyschopnosť organizmu), pri vrodenej zníženej obranyschopnosti organizmu môže byť účinok očkovania znížený.

O úhrade vakcíny zdravotnou poisťovňou je nutné sa iformovať priamo v poisťovni alebo na webovej stránke poisťovne.

späť na začiatok