Diskusie

Vytvoriť diskusiu

Rodina

Spoznaj svoje emócie, 05.03.2017 15:53

Spoznaj svoje emócie

Poznáte svoje vlastné emócie?V živote človeka nastávajú situácie kedy koná intuitívne a nechá sa ovládať emóciami. V rámci výskumu VEGA 1/0578/15 2015-2018 si môžete otestovať svoje emócie a dozvedieť sa tak viac o sebe samom. Výskum je súčasťou bakalárskej práce a po vyplnení dotazníka Vám bude ihneď odoslaná odpoveď. Taktiež ste v hre o čítačku kníh ! Link na dotazník: www.vyskumemocii.sk

+ -
Príspevkov: 8