Diskusie

Vytvoriť diskusiu

Rodina

anonym, 09.01.2015 17:21

Mediálna výchova

Milé mamičky,
obracia sa na Vás s prosbou o pomoc. Študujem na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, odbor masmediálne štúdiá. V tomto roku ma čaká záverečná obhajoba diplomovej práce, v ktorej sa venujem rodičovskej mediácii, kontrole a mediálnej výchove. Výskum k nej prebieha formou online dotazníka, ktorý je určený rodičom s deťmi na základných školách. Chcela by som Vás preto veľmi pekne poprosiť o jeho vyplnenie. Dotazník je anonymný a výsledky, ktoré z neho vyplynú, budú zverejnené len v mojej diplomovej práci. Nájdete ho tu: http://goo.gl/forms/k546gES0pb. style="color: #373e4d; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15.3599996566772px; white-space: pre-wrap; background-color: #dbedfe;"/> Verím, že vďaka Vašej pomoci sa mi podarí napísať plnohodnotnú prácu, ktorá bude užitočná aj pre ďalšie generácie.
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem :)
Veronika Samková

+ -
Príspevkov: 4