Učenie na diaľku možno bude realitou aj v tomto školskom roku. Na čo sa pripraviť?

Avast | 28. august 2020
Online výučba počas korony

Koronakríza priniesla zmeny aj do výučby a museli sme si zvyknúť na nové veci.

Spoločnosť AVAST zisťovala, ako rodičia sa vysporiadali s výučbou na diaľku počas pandémie

  • Rodičia priznávajú, že počas koronakrízy deti trávili v sieti viac času (aj cez 4 hodiny aj mimo školskú výučbu).
  • Rodičia viac ako učitelia dbali o bezpečie a súkromie detí v sieti. Takmer polovica učiteľov neurčila pravidlá bezpečia a ochrany súkromia pri online výučbe, štvrtina detí mala vystavené individuálne práce verejne na školskej platforme.
  • Prehlboval sa nerovný prístup k vzdelávaniu. Mnoho detí malo doma bezdrôtové pripojenie a často používalo svoj chytrý telefón. Na druhej strane viac ako tretina detí musela využívať notebook iného člena rodiny a iba štvrtina detí mohla využiť tlačiareň.
  • Viac ako polovica rodičov bola spokojná s dištančným vzdelávaním svojich detí, mnohí sa ale cítili preťažení. Prekážalo, že výučba bola zložitá a učitelia málo využívali interaktívne nástroje pre komunikáciu so žiakmi.

Boli ste spokojní s online výučbou?

Snahy učiteľov o prenesenie výučby do digitálneho prostredia vyvolali u rodičov rôzne ohlasy. Viac ako polovica z nich (54%) deklaruje, že bola s dištančnou výučbou svojich detí spokojná, naopak pätina (20%) bola nespokojná. "

Najväčšou prekážkou bol podľa rodičov chýbajúci kontakt detí so spolužiakmi a zložitosť výučby, s ktorou museli deťom pomáhať. Pozitívne potom vnímajú najmä fakt, že deti získali väčšiu zodpovednosť, výučba na diaľku je viedla k samostatnosti.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: