ASLO

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
ASLO

O čo ide pri tomto vyšetrení?

ASLO - antistreptolysin O

ASLO je skrátený názov pre protilátky proti betahemolytickému streptokokovi, ktorý spôsobuje u človeka angínu, šarlach, hnisavé zápaly kože, zápal prinosových dutín, zápal obličiek, zápal srdca,  reumatickú horúčku.  

Čo je to ASLO

ASLO, antistreptolysin O, je bielkovina, ktorá v organizme vzniká za prítomnosti betahemolytického streptokoka skupiny A,C,G. V bunkovej stene streptokoka sa nachádza látka streptolysin O, proti ktorému sa v tele človeka vytvára protilátka – antistreptolysin O. Ak sa dieťa nestretne so streptokokom, nemôže mať zvýšené hodnoty ASLO.

Ako sa zisťuje hodnota ASLO

Zisťuje sa vyšetrením krvi. Odber je nutné urobiť zo žíly. Odber nie je ovplyvnený stravou.

Aké sú normálne hodnoty ASLO

  • normálne hodnoty sú do 200 IU/ml
  • u deti školského roku do 240IU/ml

Zvýšené ASLO

Zvýšené hodnoty neurčia diagnózu, svedčia len o prekonaní infekcie betahemolytickým streptokokom, alebo o jeho zotrvaní v organizme.

Zvýšené hodnoty sú najmä pri streptokokovej angíne, šarlachu, zápale zubného lôžka, zápale dutín, reumatickej horúčke, pri hnisavých kožných ložiskách spôsobených práve streptokokom.

Kedy sa zvyšuje ASLO

Pri streptokokovej infekcii sa ASLO začína tvoriť koncom prvého týždňa od začiatku infekcie, maximum dosahuje 2. až 5. týždeň, pokles do normy trvá 2 až 3 mesiace. Pri reumatickej horúčke a akútnej glomerulonfritíde (ochorenie obličiek) hodnoty klesajú pomalšie.

Môžeme sa stretnúť aj s falošne pozitívnymi výsledkami pri tuberkulóze, hepatopatii (aktívnom vírusovom zápale pečene), alebo pri znehodnotení vzorky.

Vyšetrovací postup pri zvýšených hodnotách ASLO

Pri zistení zvýšených hodnôt je potrebné predovšetkým kompletné vyšetrenie dieťaťa na zistenie prítomnosti streptokoka. Jeho dlhodobá prítomnosť môže spôsobiť závažné ochorenie kĺbov, srdca a obličiek. Je potrebné urobiť výter z hrdla a nosa, krčné vyšetrenie na prítomnosť zápalového ložiska a vylúčenie alebo potvrdenie zápalu dutín, zubné vyšetrenie na zistenie prítomnosti hnisavého zubného ložiska, vyšetrenie moču, kompletné zápalové testy.

Mŕtve zuby sú často miestom, kde sa streptokok usidlí.

Prevencia a liečba stavov s vysokým ASLO

  • Predovšetkým dostatočne liečiť streptokokové infekcie. Streptokoková angína alebo šarlach sa má liečiť Penicilínom plných 10 dní. Po preliečení je nutné urobiť zápalové testy, vyšetrenie moču a ASLO. Čím vyššie je ASLO v priebehu ochorenia, tým pomalšie sa dostane do normálnych hodnôt.
  • Dlhodobé podávanie Penicilínu pri pretrávavní vysokých hodnôt ASLO pri dobrom klinickom stave a riadne preliečenom infekte sa v súčasnosti spochybňuje.
  • Pri zistení ložiska (napríklad v mandliach) je často potrebné operačné odstránenie mandlí.

späť na začiatok