Čo robí izolácia a nepozornosť rodičov s našimi deťmi

Redakcia | 6. Apr 2020
Čo robí izolácia a nepozornosť rodičov s našimi deťmi
foto: redakcia

Náš moderný svet si stanovil veľké ciele a očakávania pre mladšiu generáciu. Veľakrát na svoje deti premietame naše nenaplnené ciele a snažíme sa výchovou docieliť ich naplnenie.

Vypočujte si podcast BEZ MAKE-upu

Odoberajte podcast BEZ MAKE-upu zadarmo:
Okrem zameriavania sa na akademickú excelentnosť našich detí je veľmi dôležité prikladať rovnaký význam aj ich psychickému a sociálno-emocionálnemu zdraviu. Mnohí z nás rodičov si nedokážu alebo nechcú pripustiť, že by sa téma samoty, šikany, zneužívania, či myšlienok na samovraždu mohla týkať aj ich detí.

Nehovoriac o tom, ako momentálna izolácia našich detí od rovesníckych skupín prehlbuje tieto myšlienky. 

S Marekom Madrom, psychológom a zakladateľom projektu Internetovej poradne pre mladých IPčko sa rozprávame o tom, ako funguje anonymná internetová poradňa, do akej miery supluje nás rodičov, s akými problémami dnes deti a mladí ľudia zápasia a akú úlohu v tomto procese zohrávame my, rodičia. I napriek tomu, že tento rozhovor bol nahrávaný v čase, keď sme vôbec netušili, čo sa za posledné týždne udeje s našimi životmi, aktuálnosť témy je viac než zarážajúca.