NsP Trenčín

Legionárska 28, Trenčín

Hodnotenie:

Gynekologicko – pôrodnícka klinika 
tel: 032/65 66 104

www.fntn.sk/kliniky-a-oddelenia/gynekologicko-porodnicka-klinika

Klinika poskytuje komplexnú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť a predstavuje koncové zariadenie pre gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť pre pacientky Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pôrodnica vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je intermediárnym perinatologickým centrom, v ktorom je v rámci spádovej oblasti aj formou transferu in utero zabezpečovaná starostlivosť aj o predčasné pôrody od ukončeného 28. týždňa tehotnosti. Spolu s novorodeneckým oddelením je držiteľom titulu „Baby Friendly Hospital“.

Ambulancia pre rizikovú graviditu na klinike poskytuje starostlivosť tehotným s rizikovým priebehom tehotnosti až do pôrodu. Ambulancia pre fyziologickú graviditu od 36. týždňa tehotnosti až do pôrodu.

Podľa hodnotenia Sprievodcu pôrodnicami v roku 2012 získal titul najlepšia slovenská pôrodnica, ktorý obhájila aj pri hodnotení za rok 2013. V oblasti pôrodníctva sú sledované súčasné trendy v diagnostike a liečbe rizikovej a patologickej gravidity. Do praxe sú priebežne zavádzané moderné diagnostické a terapeutické postupy, umožňujúce zjednodušenie liečby a skrátenie dĺžky hospitalizácie.

Pôrodná sála je po rekonštrukcii tvorená samostatnou izbou, ktorá poskytuje intimitu pre rodičky a ich partnerov a vytvára príjemné prostredie, ktoré zlepší prežitie pôrodu a adaptáciu novorodenca. Zároveň je aj moderným pracoviskom, ktoré disponuje potrebným technickým zázemím s profesionálnym medicínskym prístupom a súčasne citlivo reaguje na individuálne požiadavky rodičiek. Rešpektujeme prirodzený fyziologický priebeh pôrodu, v prípade potreby však rýchlo reagujeme a včas zisťujeme a riešime aj často zložité pôrodnícke komplikácie.

Naše skúsenosti vyplývajúce aj z počtu pôrodov odvedených na klinike sú prezentované aj na celoslovenských a medzinárodných kongresoch lekárov, pôrodných asistentiek a zdravotných sestier a klinika vyvíja aj publikačnú aktivitu. Pôrodnica v Trenčíne dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v starostlivosti o tehotné ženy a rodičky v rámci celej Slovenskej republiky.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenčín je aj výučbovou základňou Fakulty ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

Pôrod

Na pôrodnej sále je možné rodiť v jednej zo štyroch farebne odlíšených pôrodných izieb s vlastným sociálnym zariadením. Rodiaca žena môže byť počas celej doby pôrodu so svojím sprievodcom (najčastejšie otcom dieťaťa) a dve hodiny po pôrode i s novorodencom. Snažíme sa o čo najskorší kontakt novorodenca s matkou po pôrode a čo najvčasnejšie priloženie dieťaťa na hrudník a k prsníku matky. Pupočník novorodenca je prerušený až po jeho dotepaní.

V trakte pôrodnej sály sa nachádza pôrodnícka vyšetrovňa, izba čakateliek, časť pre ošetrenie novorodencov po pôrode a operačná sála pre pôrody cisárskym rezom. Operačná sále je v bezprostrednej blízkosti pôrodných izieb a aj vďaka nepretržitej prítomnosti niekoľkých službukonajúcich anestéziológov v nemocnici sme v prípade potreby schopní ukončiť pôrod cisárskym rezom vo veľmi krátkom čase. Pri bežnom nekomplikovanom priebehu je pri pôrode lekár, dve pôrodné asistentky a novorodenecká sestra.

Rodička môže počas prvej doby pôrodnej prijímať stravu a tekutiny, voľne sa pohybovať v priestore pôrodného traktu, neobmedzene sa sprchovať a používať rôzne pomôcky, ktoré sú rodičkám k dispozícii.  

Holenie genitálu ani klyzma sa rutinne pred pôrodom nevykonávajú. Pri pôrode je možný odber pupočníkovej krvi do registra pupočníkovej krvi rodičkám, ktoré o to požiadajú.

Na tlmenie pôrodných bolestí je možné využiť aj epidurálnu analgéziu alebo inhaláciu 50 % oxidu dusného (Entonox – rajský plyn). O možnostiach analgetizácie počas pôrodu je rodička informovaná pri prijatí a počas celého pobytu na pôrodnej sále.

Po pôrode

Šestonedieľky po pôrode sú na izbách spolu s novorodencami (systém rooming-in). Izby pre šestonedieľky sú jedno-, dvoj-, alebo 3-posteľové. Spoločné sociálne zariadenia spĺňajú všetky hygienické štandardy. Na oddelení je možné využívať 4 nadštandardné izby s vlastnou sprchou, WC a TV prijímačom. V dvoch z nich je možnosť prítomnosti rodinného príslušníka aj počas noci.

Súčasťou oddelenia sú pooperačné izby pre pacientky po pôrode cisárskym rezom. Aj po pôrode cisárskym rezom podporujeme skorý kontakt matky s novorodencom, skoré priloženie k prsníku a dojčenie. V prípade záujmu je možné priloženie novorodenca na hrudník matky už na operačnej sále počas samotného cisárskeho rezu.

Cisárske rezy vykonávame najmä v spinálnej anestézii, takže rodička nie je ochudobnená o zážitok prvého skorého kontaktu s dieťaťom. Partner môže byť počas cisárskeho rezu s novorodencom. Podporujeme dojčenie, a preto je dojčiacim matkám počas celého ich pobytu v pôrodnici k dispozícii laktačná poradkyňa.

Pôrodnicu si rodička spoločne s partnerom môže prísť obhliadnuť ešte pred pôrodom. V našej pôrodnici rodia aj ženy s pôrodným plánom. Pôrodné plány s prípadnými neštandardnými požiadavkami je vhodné konzultovať ešte pred príchodom do pôrodnice.

Ceny:

 Pobyt v nadštandardnej izbe (za 1 noc)
 Veľký nadštandard: cena za pobyt rodičky v nadštandardnej izbe
 so sprchou a toaletou (možnosť vrátane partnera)
 50 €
 Cena za celodennú stravu pre partnera  11 €
 Cena za pobyt rodičky v nadštandardnej izbe (pri obsadení dvoch pacientok)  30 €
 Stredný nadštandard: cena za pobyt rodičky v nadštandardnej izbe
 (jednolôžková izba + sprcha + toaleta)
 35 €
 Malý nadštandard: cena za pobyt rodičky v nadštandardnej izbe
 (jednolôžková izba + sprcha)
 30 €
 Psychoprofylaxia (celý kurz)  21 €
 Cvičenie s manželom  21 €
 Účasť manžela pri pôrode   21 €
 Poskytovanie epidurálnej analgézie pri pôrode  100 €
 Poskytovanie epidurálnej analgézie pri pôrode z medicínskej indikácie zdarma
 Poskytovanie inhalačnej analgézie pri pôrode  45 €

 Štatistické údaje: 

 Počet pôrodov 2015  2127
 Sekcie  14,6 %

Za poskytnutie údajov ďakujeme MUDr. Petrovi Kaščákovi, PhD., primárovi Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín.

Spracovala PaedDr. Dagmar Baluchová

Našli ste chybu v texte? Napíšte nám na: admin@mamaaja.sk