NsP Liptovský Mikuláš

Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš

Hodnotenie:

www.nsplm.sk

Spojovateľka: 044 5563110, 5563111
Riaditeľstvo: riaditelstvo@nsplm.sk

Primár GPO: MUDr. Oldřich Drahovzal, drahovzal@nsplm.sk
Vedúca sestra: Mgr. Adriana Grešová, gresovaa@nsplm.sk
Primár novorodeneckého odd.: MUDr. Miriam Krajčiová, 044 5563 303, krajciova@nsplm.sk
Gynekologické odd.: 044 5563 278
Pôrodná sála: 044 5563290

Predpôrodná príprava

Kurzy predpôrodnej prípravy pre mamičky vedie pôrodná asistentka Radka Babjaková. Pred prvou návštevou je vhodné objednanie. Kurzy sa realizujú v utorok od 15.30 hod. Bližšie informácie: 44 55 63 291, radka.babjakova@zoznam.sk.

Jedna lekcia trvá cca hodinu. Je robená formou prednášky s multidisciplinárnym prístupom (pôrodná asistentka, sestra - v odbore neonatológia, fyzioterapeut, iní podľa požiadaviek tehotných žien). Partneri sú vítaní.

Poskytujú sa základné informácie o tehotenstve, pôrode, šestonedelí, laktácii, starostlivosti o novorodenca. Samozrejmosťou je prehliadka pôrodnice. Na kurz je vhodné prísť cca 6 x. Pôrodné plány sú akceptované, je dobré ich prekonzultovať ešte pred pôrodom s primárom gyn.-pôr. oddelenia a novorodeneckého oddelenia.

Prítomnosť sprevádzajúcich osôb – v tomto zariadení je možnosť rodiť maximálne s dvoma blízkymi osobami. Výber sprevádzajúcej osoby je na vôli budúcej mamičky, ich dĺžka pobytu je rôzna od príchodu do pôrodnice, až dve hodiny po pôrode bábätka.

Pôrod

Budúce mamičky si často dopredu pripravia pôrodný plán, ktorý im aj uľahčí rozhodnutia, keď pôrod nastane, a oni budú zaujímať jasný postoj. Pôrodný plán predstavuje súpis predstáv a prianí rodičky, vo vzťahu k jej pôrodu, šestonedeliu a starostlivosti o novorodenca, s rešpektovaním intimity a informovanosti budúcej mamičky.

Prvá doba pôrodná – na príchod dieťatka sa môže budúca mamička tešiť v samostatnej pôrodnej sále, ktorá je príjemne zariadená, farebne zladená, s možnosťou tlmeného svetla a vybavená moderným polohovateľným pôrodníckym lôžkom.

Navyše je k dispozícii samostatný sprchovací kút, kde rodička trávi jednotlivé pôrodné doby. Sprevádzajúca osoba môže byť počas cisárskeho rezu v blízkosti sekčnej sály. V tomto zariadení sa vykonáva odber pupočníkovej krvi.

Pôrodná bolesť počas I. DP je tlmená na základe preferencie typu tíšenia bolesti (lieky, epidurálna analgézia, aplikácia tepla, chladu, pohyb, relaxačné a dychové cvičenia, využitie fit lopty, relaxačného vaku, hudby, aromaterapie a iné)

Klyzma – je na výbere samotnej rodičky t.j. absolvovanie klasickej procedúry, prípadne použitie prípravku z lekárne na to určeného, je rešpektovaný aj odmietavý postoj. Holenie genitálu – pokiaľ dá rodička súhlas na tento typ výkonu, tak sa zrealizuje, je možné použiť aj prinesené osobné pomôcky, väčšina si výkon zrealizuje rodička sama v domácom prostredí, akceptuje sa aj odmietavý postoj k tejto procedúre.

Druhá doba pôrodná – polohu, ktorú zaujíma rodička súvisí s dispozíciou pôrodného lôžka, ktorý umožňuje širšiu polohovú variabilitu. Techniku tlačenia si volí žena podľa vlastných pocitov, v prípade potreby podľa inštrukcie pôrodníka.

Epiziotómiu sa realizuje v nevyhnutnom prípade. Neočakávané situácie – v prípade výskytu komplikácií informujú rodičku o postupoch a nechajú ju podieľať sa na rozhodnutí.

 

Po pôrode

Podporuje sa bonding – rannú väzbu medzi matkou a dieťaťom, ako vyvrcholenie pôrodného procesu.

Bezprostredne po pôrode položia dieťatko matke na nahé bruško, pri cisárskom reze k tvári matky, s udržiavaním vizuálneho kontaktu. Pokiaľ dieťatko nemá zdravotné komplikácie a rovnako popôrodný stav matky je priaznivý, ponechajú možnosť neustáleho kontaktu najmä v prvých hodinách po pôrode.

Ak by sa vyskytli vážne komplikácie, bábätko prevezú do perinatologického centra Univerzitnej nemocnice v Martine.

Podpora dojčenia

Podpora dojčenia  - prirodzenej výživy, je potrebná na zabezpečenie najlepšieho priebehu adaptácie na život a prevenciu chorôb a najmä prostredníctvom plného rooming-in systému, t. j. novorodenec je spolu s matkou nepretržite vo dne aj v noci.

Poskytujú starostlivosť v 2-lôžkových a 1- lôžkových izbách. Dojčenie podporujú kvalifikovaným laktačným poradenstvom, ktoré realizujú sestry pracujúce v neonatológii, a pôrodné asistentky, pripravené plniť kritériá BFH v zmysle 10 krokov úspešného dojčenia.

Mamičky majú k dispozícii okrem kvalifikovaného poradenstva aj písomné materiály o dojčení, tréning zručností, poradenstvo viacpočetných a predčasných pôrodov, poradenstvo pri riešení obvyklých problémoch (ploché alebo vpadnuté bradavky, presakovanie mlieka, naliate prsia, infekcia bradavky artď.)

Mamičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o laktačnú konzultáciu. Na oddelení sú k dispozícii ručné odsávačky. Deti sa vážia pred aj po dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka.

Po splnení WHO/UNICEF kritérií bola v roku 2006 udelená plaketa BFH (Baby friendly hospital).

Ceny:

 Príprava na pôrod , 1 lekcia  2 €
 Doprovod pri pôrode, max. 2 osoby  20 €
 Epidurálna analgézia (nutné dopredu požiadať)  100 €
 Nadštandardná izba jednolôžková  10 € / deň

Štatistické údaje:

 Počet pôrodov ročne cca  646
 Plne dojčených detí pri odchode z pôrodnice  98 %
 Počet dní strávených v pôrodnici (bez komplikácií)  4,82
 Sekcie  26,6 %
 Epiziotómie (nástrih hrádze)  29 %

Na základe informácií poskytnutých LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš spracovala PaedDr. Dagmar Baluchová.

Našli ste chybu v texte? Napíšte nám na: admin@mamaaja.sk