Riešiť s deťmi LGBT+ tému? Ak áno, ako?

Redakcia | 13. Oct 2023
Riešiť s deťmi LGBT+ tému? Ak áno, ako?

Existuje správna reakcia na to, keď vám dieťa oznámi, že je gay či lesba? Vieme, že reakcia: "Mám ťa rada, aj napriek tomu..." nie je tou pravou podporou.

Vypočujte si podcast MAMA a ja

Počúvajte podcast MAMA a ja:

V tomto rozhovore sa Diana rozpráva s MgA. Radkou Mikšík, lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta. Vzdeláva mládež, rodičov, ľudí pracujúcich s mládežou, tvorí metodiky, vzdelávacie programy a materiály. 

Najviac nás zaujímalo ako o tejto téme komunikovať s deťmi už od útleho veku. Ako ich podporiť v pocite, že nám rodičom môžu úprimne povedať o svojich pocitoch a dostane sa im bezpodmienečnej lásky a podpory.

Ak nie ste rodič, ale máte v rodine či v práci blizky vzťah s deťmi, je tento podcast vhodný aj pre vás. Odpovedá aj na otázky, ako reagovať, ak sa nám zdôverí cudzie dieťa s obavami z neprijatia.

Ako pracovať s predsudkami v rozhovoroch s deťmi?

Ako komunikovať o téme LGBT+ ľudia s detmi?

Čo je to rešpektujúci nesúhlas, a ako sa líši od nenávistného prejavu?

Za tento rozhovor ďakujeme aj nášmu partnerovi Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá sa dlhodobo aj prostredníctvom projektu Naša inkluzívna škola venuje podpore inklúzie a inkluzívneho vzdelávania, ktorého víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie.

Milý rodič, staň sa členom Klubu MAMA a ja buď tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré ti uľahčia rodičovstvo.

Sleduj tento podcast aj ako video v Klube MAMA a ja