Postav sa ZA SEBA - Povzbudzujúca sebaobrana

Redakcia | 30. Oct 2023
Postav sa ZA SEBA - Povzbudzujúca sebaobrana

Sebaobrana nie je len fyzické prejavenie nesúhlasu či trénovanie bojových umení, je to schopnosť rozpoznať násilie a postaviť sa mu tak, aby k fyzickému nemuselo vôbec prísť.

Vypočujte si podcast MAMA a ja

Počúvajte podcast MAMA a ja:
V rozhovore s Dianou vysvetľuje Bianka Urbanovská čo je to povzbudzujúca sebaobrana. V podcaste sa dozviete aj:
  • Ako vyjadriť rešpektujúci nesúhlas, nielen cudzím ľuďom, ale aj našim najbližším
  • Ako si stanoviť hranice bez pocitu viny
  • Ako reagovať na násilie keď sa deje nám, alebo sme jeho svedkom
  • Ako viesť deti k sebaobrane, a prečo je dôležité aby sme im boli vzorom správnych reakcií
Empowerment Self Defense čiže povzbudzujúca sebaobrana je súbor piatich zásad:
  • Mysli
  • Zakrič
  • Odíď
  • Bojuj
  • Zdieľaj

Veríme, že každý človek bez ohľadu na vek, pohlavie či telesné schopnosti, si zaslúži život bez násilia, v ktorom môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Ako na to? Kurzu ZA SEBA sa môžete zúčastniť ako jednotlivec, alebo ako rodina, kde sa spolu učíte asertivitu, pracujete na posilnení osobných hraníc a sebavedomia, nenásilnú komunikáciu, deeskaláciu konfliktu, schopnosť rozpoznať formy násilia a adekvátne na ne reagovať pomocou verbálnych či fyzických techník sebaobrany. V rozhovore Bianka, lektorka kurzov, vysvetľuje všetky spomínane metódy.

Milý rodič, staň sa členom Klubu MAMA a ja buď tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré ti uľahčia rodičovstvo.

Sleduj tento podcast aj ako video v Klube MAMA a ja.