Časopis - Včielka

Časopis - Včielka

Rokmi overená tradícia určená pre najmenšieho čitateľa.

Prvé čiarky, farby, písmenká, čísla, básničky, riekanky, rozprávky. Celé generácie poznajú časopis Včielka s ktorým sa stretali v útlom detstve, dnes patrí medzi najstaršie a najobľúbenejšie detské časopisy. Primárnou úlohou časopisu je hravou formou napomáhať zdravému všestrannému vývoju dieťaťa a podporovať jeho psychosomatický rozvoj ako aj rozvoj kognitívnych funkcií, estetiky a lásky k literatúre a jazyku.

Jednotlivé rubriky, ktoré obsahujú niekoľko úloh sú zostavené tak, aby dieťa nútili premýšľať, spoznávať nové nepoznané momenty, tvoriť a zároveň sa zabávať.

Rubriky ako Veselé veršíky, či Prečítam ti rozprávku, dieťa prostredníctvom básní, riekaniek, hádaniek, rozprávok, rozširujú slovnú zásobu dieťaťa a pestujú v ňom vzťah k literatúre. Rubrika Bez slov, nabáda dieťa uvažovať v intenciách emocionality a empatie, prebúdza v ňom kritické myslenie. Logopedické zručnosti nadobúda dieťa v rubrike Malé cviky pre jazyky. Didaktické hry, pri ktorých sa dieťa učí a zároveň si precvičuje vedomosti a rozvíja grafomotorické schopnosti, pozornosť, obsahujú rubriky Zvládneš to aj bez mamy, Rátankovo, Obrázok na hranie či Nezablúď. Tvorivosť deti nachádzajú v každej z rubrík, jemnú motoriku si cvičia aj prostredníctvom vystrihovačky.

Jasné, moderné grafické spracovanie časopisu napomáha najmenšiemu čitateľovi ľahko sa s časopisom stotožniť. Včielka je známa množstvom zvučných mien, či už ilustrátorov alebo literátov, ktorí ju voľakedy tvorili a aj dnes ju s láskou kreujú.

Jedinečnosťou Včielky sú samolepky, určené ku konkrétnym úlohám ako aj na pobavenie, ktoré si dieťa nájde v stredovej prílohe každého čísla časopisu.

História časopisu Včielka

10. októbra v roku 1878 vychádza v Turčianskom sv. Martine prvé vydanie časopisu Včelka. To znamená, že dnes má tento časopis určený pre najmenších 142 rokov. Od svojej existencie prešiel mnohými vydavateľstvami. V roku 2016 sa stal časopis Včielka súčasťou vydavateľstva ORBIS IN, s.r.o., ktoré ho vydáva dodnes.

Časopis Včielka podporuje:

Úzko spolupracuje a je významným partnerom materským centrám po celom Slovensku. Ako mediálny partner podporuje vydavateľstvo ORBIS IN rôzne neziskové organizácie a občianske združenia celoslovenské ale aj komunitné. Podporuje OZ Slniečko na ceste!, centrum pre podporu rodiny Dorka. Časopis Včielka je distribuovaný na rôzne akcie pre deti, kultúrne podujatia, športové súťaže, do nemocníc.

Veková kategória časopisu Včielka

Časopis Včielka je určený pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, detí predškolského veku. Čitateľmi sú deti z rodín, materských škôl, školských klubov, učitelia, rodičia, súrodenci.

Periodicita:

Vychádza po celý rok v počte 11 čísel za rok.

Rozsah: 36 strán + interaktívna stredová príloha v podobe samolepiek

ISSN 1335-6488

Predplatné casopisu