Súťaž Hravo hračky

VYHRAJTE skvelé Hravô hračky

9.8.2020

Maria Montessori zasvätila svoj život slávnej montessori metóde, kreatívnemu vzdelávaniu detí. Táto metóda má už vyše sto rokov.

Myšlienkou je podchytiť obdobie detstva, ktoré vraj predurčuje, akí budeme v dospelosti.
Metóda je založená na pocite nezávislosti dieťaťa pri poznávaní sveta a učení nových schopností. Pozrite sa, ako môžete svoje dieťa rozvíjať: www.hravohracky.eu 

VYHRAJ kreatívne Hravô hračky

Viete však, z akej krajiny Maria Montessori a aj táto metóda pochádza? Odpovedzte správne na súťažnú otázku a vyhrajte jednu z týchto krásnych cien od hravohracky.eu.

1. Farebné sudoku
2. Drevená skladačka anatómia chlapec 
3. Encyklopédia Hmyz a iné bezstavovce

hravohracky

SÚŤAŽ UKONČENÁ! BLAHOŽELÁME.

Blahoželáme:  Magdaléna Gáborová Kosnovská, Hôrka nad Váhom, Milan Novák,Levice, Zuzana Nagyová, Bratislava