Mgr. Jana Bašnáková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a kognitívnu neurovedu v holandskom Nijmegene, kde sa aj venovala výskumu na Inštitúte Maxa Plancka pre psycholingvistiku. Prednášala vývinovú psychológiu na FSEV UK. Momentálne pôsobí ako výskumníčka na Ústave experimentálnej psychológie CSPV SAV a Donders Centre for Cognitive NeuroImaging v Holandsku.

Mgr. Eva Vavráková, PhD.

Študovala v holandskom Tilburgu a na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala aj doktorát zo psychológie. Pôsobila na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK, kde sa venovala výskumu rodičovstva a v komerčnej sfére pri aplikovanoom výskume. Momentálne je na rodičovskej dovolenke.

PhDr. Jana Zemandl, PhD.

Doktorát z psychológie získala na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Pracovala vo vede a výskume, tiež prednášala na VŠVU a pôsobila ako pracovná psychologička. Momentálne sa venuje poradenstvu, vzdelávaniu a príprave rodičov a pracuje tiež ako detská psychologička v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie Pychológia-terapia, s.r.o. psychologba.sk.

Pridať otázku