Poradňa detského psychológa

1,435 otázok

Na otazky odpovedá psychologicka.

ARCHÍV: Poradňa uzamknutá 

Poznámka: Poradne odborníkov nemôžu v plnom rozsahu nahradiť osobnú návštevu lekára či priamu intervenciu odborníka.

 • Dc?ra

  , Autor: odbornik2

  Dobr� de�.
  Dc�ra bude ma� zachv�ku 2,5roka.
  Je ve�mi �ikovan�,rozpr�va kr�sne,pozn� farby,po��ta,vie nespo�etne b�sni�iek,pesni�iek,vie sama na dan� slovo poveda� pr�beh,rozpr�vku s dejom,kresl� postavy,naozaj �ikulka.
  V�dy okrem spania(kojila som do 2rokov,vst�vala k nej cca 7x za noc) s nou nebol probl�m.
  Ked sme ju poprosili,urobila,pomohla,netrucovala..je to ten typ,�o urob� pre milovan�ch v�etko:-)
  Asi mesiac do zadu sa z nej stal �ert�k.Ked jej poviem,aby sa obula,alebo obliekla,utek� po celom byte ako spla�en� kon,pri vhodnej situ�cii sa schov� do skrine:-))) alebo zavrie v izbe,trucuje,ked na nu zv�im hlas,za�ne plaka� a chce sa "udobri�",je jej �uto,ked sa nahnev�me.
  Neviem �o s nou m�m robi�,za�ala ma dokonca dirigova�.Nemysl�m,�e je rozmaznan�,ned�vam jej k tomu ve�a pr�le�itosti,ale napr.dnes..Bola som unaven� e�te r�no,chcela som le�a�,ona za�ala silou mocou,aby som si sadla a avenovala sa jej b�bike,som povedaqla nie..a bol ohen na streche.�o v takej situ�cii urobi�?Vyhovie�?�s� proti sebe?
  Moment�lne m� obdobie kedy sa asi hodinu denne venuje gomb�kom.Zap�na,odop�na,ked sa jej n�hodou nedar�,ve�mi z�ri ,aby sme jej pomohli nechce,ak jej to ale nejde samej,hnev� sa(klasick� pr�klad vzdoru,�e?).

  Rada ybs om si od V�s nechala poradi�,ako na nu,ked sa za�ne hneva�,aj ke� ch�pem,�e ka�d� dieta je in� a ka�d� situ�cia tie�..Boj�m sa,aby som v tomto obdob� nespravila chybu,preto�e viem,,�e moja dc�ra je ve�mi citliv� a dobr� �lovek,aby som jej svojim spr�van�m v jej "chv�ach"nejak�m sposobom neubl�ila a nenechalo to na nej "n�sledky"aj v obdob�,ked obdobie vzdoru u� bude za nami..sn�d som sa vyjadrila spr�vne.
  �akujem a pekn� de�

  Odpovedá:

  Ste dozaista šťastná, že máte také šikovné dieťa. Ako je vidieť, našťastie ani takýmto šikulkám sa nevyhýbajú bežné životné etapy, napríklad obdobie vzdoru. Našťastie preto, lebo toto je dôležité obdobie pre ďalší zdravý vývin dieťatka (koniec-koncov ako každé v útlom veku).
  Písala som to už v mnohých príspevkoch, ako zaobchádzať s hnevom u našich malých jedošov. Ak budete mať čas, pohľadajte si aj tie (najmä v "starej" poradni).
  V krátkosti: dôležité je, aby ste jej boli v tomto období oporou, čo ale neznamená, že jej máte pomáhať, keď to odmieta. Skôr mám na mysli, aby ste boli na blízku, keď sa jej nebude dariť, ponúkli jej pomoc, trpezlivo prijali, keď vašu pomoc odmietne, pomohli jej vyjadriť jej hnev (to je hrozné, keď sa človeku nedarí! ja to tiež neznášam, keď mi niečo nejde!...), podporili ju (ty to určite zvládneš, ešte to párkrát zopakuješ a pôjde ti to...) alebo skrátka len buďte nablízku. Pri hneve je dôležité učiť ho deti vyjadrovať tak, aby neubližovali sebe ani nikomu naokolo, ale aby ho mohli - napríklad aj tvorivo, vyjadriť.